• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Zrealizowane

  Znaleziono 71 wiadomości.

  (2005-06-08)

  „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu zakończył realizację projektu opracowanego w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Programu Inicjatywy Wspólnotowej dla Polski EQUAL w temacie F – Wspieranie zdolności dostosowania się firm i pracowników do strukturalnych zmian gospodarczych oraz wspieranie wykorzystania technologii informacyjnych i innych technologii.
  (2005-06-01)

  Projekt „Aktywny powrót”

  MUP w Lublinie zakończył realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia SPO RZL pt. „Aktywny powrót”. Projekt wdrażany był w okresie od 01.06.2005r. do 30.06.2006r. na podstawie Umów zawartych pomiędzy Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie jako Instytucją Wdrążającą
  (2005-06-01)

  Projekt „Start młodych”

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży pt. „Start młodych”. Projekt wdrażany był w okresie od 01.06.2005r. do 30.06.2006r. na podstawie Umów zawartych pomiędzy Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie jako Instytucją Wdrążającą
  (2005-04-01)

  Program „Lubelscy 50-letni”

  Projekt skierowany był do osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat, zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.
  (2005-04-01)

  Program „Aktywna rodzina”

  Projekt skierowany był do osób z rodzin dotkniętych zjawiskiem minimum podwójnego bezrobocia oraz posiadających podpisany kontrakt socjalny z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie, zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.
  (2005-04-01)

  Program "Młodzież zdobywa kwalifikacje zawodowe"

  Projekt skierowany był do bezrobotnej młodzieży w wieku do 24 roku życia, bez zawodu oraz bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych (z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym) zarejestrowanej w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, chcącej nabyć nowe umiejętności adekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy.
  (2004-09-03)

  "Program MŁODZIEŻ"

  w dniach 03-16.09.2004 r. doradca zawodowy Miejskiego Urzędu Pracy - P. Ewelina Malinowska odbyła staż w Biurze Zatrudnienia i Stowarzyszeniu "The Boomerang Project" w Karlstad w Szwecji.
  (2004-04-01)

  Projekt „Reintegracja”

  Projekt „Reintegracja” realizowany w ramach Działania 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” SPO RZL skierowany był do osób powyżej 25 roku życia, bezrobotnych do 12 miesięcy oraz długotrwale bezrobotne przez okres od 12 do 24 miesięcy zarejestrowanych w MUP w Lublinie.
  (2004-04-01)

  Projekt „Szansa”

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację projektów posiłkowych „Szansa” i „Reintegracja” wdrażanych w okresie od 01.04.2004 r. do 31.07.2005r. na podstawie Porozumień zawartych z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie w sprawie wspólnej realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  (2003-09-08)

  Projekt wymiany

  Projekt wymiany realizowany był przy wsparciu Wspólnot Europejskich w ramach Programu Leonardo da Vinci.
  (2003-03-26)

  Model Partnerstwa Lokalnego

  W dniu 26 marca 2003 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Lublin a Marszałkiem Województwa Lubelskiego.
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30450

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl