• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Zrealizowane

  Znaleziono 71 wiadomości.

  (2009-08-01)

  Projekt "Unia Przedsiębiorczych"

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"
  (2009-05-01)

  Program "Kapitał dla przedsiębiorczych"

  Program związany z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości
  (2009-05-01)

  Program "Akademia aktywności 45/50 plus"

  Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku powyżej 45 roku życia
  (2009-02-01)

  Projekt "Kariera po 50"

  Projekt komplementarny do rządowego Programu „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”, którego celem jest osiągnięcie do 2020 roku wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata na poziomie 50% określonym w Strategii Lizbońskiej.
  (2009-02-01)

  Projekt "Samodzielni"

  Projekt „SAMODZIELNI” zgodny był z Programem działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2008 – 2013 oraz z Programem Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy m. Lublina na lata 2007 – 2013. Projekt wpisywał się również w założenia Krajowego Programu „Zabezpieczenie społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008 - 2010”.
  (2009-01-01)

  Projekt systemowy "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"

  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
  (2009-01-01)

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" 2009

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
  (2008-11-03)

  Projekt "Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja"

  Dnia 31 grudnia 2010 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację kolejnego projektu pt.: „Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  (2008-07-16)

  Program "Eko - Drogi"

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację "Programu Eko - Drogi" finansiwanego ze środków Funduszu Pracy z rezerw Marszałka
  (2008-01-01)

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" 2008

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
  (2007-08-01)

  „Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy”

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację projektu w ramach Programu „Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy” finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
  (2007-08-01)

  „Praca dla Młodych - Dobry Start”

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakoczył realizację projektu w ramach Programu „Praca dla Młodych - Dobry Start” finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
  (2007-06-14)

  "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy"

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Europejskim Domem Spotkań - Fundacją Nowy Staw oraz Uniwersytetem Warszawskim zakończył realizację projektu "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" w ramach działania 2.1 Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC..
  (2007-04-01)

  Projekt „Siłaczka - dalsza językowa wspinaczka”

  Dnia 31 marca 2008 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację projektu pt.: „Siłaczka – dalsza językowa wspinaczka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działania 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
  (2006-09-01)

  Projekt „Tylko dla orłów”

  Dnia 31 sierpnia 2007 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację kolejnego projektu pt.: „Tylko dla orłów” współfinansowanego z EFS w ramach Priorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
  (2006-07-01)

  Projekt „Marketing Usług Pośredniaka - MUP”

  Dnia 31.07.2007r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację projektu „Marketing Usług Pośredniaka - MUP” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działania 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
  (2006-02-01)

  Projekt "Perspektywy"

  Dnia 29.02.2008 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację projektu pt.: "Perspektywy" współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
  (2006-02-01)

  Projekt „Alternatywy”

  Dnia 29.02.2008 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację projektu pt.: „Alternatywy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
  (2006-01-01)

  Projekt „Siłaczka”

  Dnia 31.03.2007 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację projektu pt.: „Siłaczka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30326

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl