• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”

  (2005-06-08)

  Tytuł Projektu/Programu:

  „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”

  Cel Projektu/Programu:

  wprowadzenie systemu wczesnego ostrzegania przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP o zagrożeniu upadłością firmy a tym samym bezrobociem, a następnie eksperckiego wspierania firm zagrożonych oraz wprowadzenie metod przeciwdziałania utraty pracy przez pracowników małych i średnich firm.

  Adresaci projektu:

  przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego i podkarpackiego.

  Okres realizacji: 08.06.2005 r. – 31.12.2007 r.

  Inne informacje

  Pozostali partnerzy projektu:

  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • CASE - Doradcy Sp. z o.o w Warszawie
  • Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie
  • Urząd Statystyczny w Lublinie
  • Urząd Statystyczny w Rzeszowie
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
  • Miejski Urząd Pracy w Mielcu
  • Miejski Urząd Pracy w Zamościu
  • Business Centre Club w Rzeszowie
  • NSZZ Solidarność Region Rzeszowski
  • Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie
  • Unia Szefów Firm Zamojszczyzny
  • Rada Zamojska Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Zamościu
  • Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji w Zamościu
  • Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie
  • r - BIT w Rzeszowie Sp. Jawna, E - service w Rzeszowie

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30536

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl