• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt „Siłaczka”

  (2006-01-01)

  Tytuł Projektu/Programu:

  Projekt „Siłaczka”

  Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

  Cel Projektu/Programu:

  podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie.

  Cele szczegółowe:

  • podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez nabycie umiejętności językowych i zawodowych
  • zwiększenie motywacji do samodzielnej nauki języków obcych
  • kształtowanie nowoczesnego systemu jakości usług
  • wypracowanie nowego, dostosowanego do standardów Unii Europejskiej podejścia pracowników do osób bezrobotnych

  Adresaci projektu:

  pracownicy Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie posiadający bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi, pracodawcami oraz wykorzystujący w swojej pracy dokumenty obcojęzyczne. Łącznie projektem zostało objętych 37 osób.

  Formy wsparcia:

  • szkolenia z j. angielskiego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym
  • szkolenie z j. niemieckiego na poziomie podstawowym
  • szkolenie zawodowe

  Rezultaty projektu:

  • znajomość języków obcych w stopniu umożliwiającym komunikację zapewni sprawną obsługę obcojęzycznego interesanta - bezrobotnego i pracodawcy,
  • ułatwienie nawiązywania kontaktów zagranicznych, sprawniejsza wymiana korespondencji między europejskimi instytucjami rynku pracy, przejmowanie wzorców unijnych,
  • poprawa efektywności działania urzędu,
  • zwiększenie motywacji pracowników do kontynuacji samodzielnej nauki języków obcych w przyszłości.

  Okres realizacji: 01.01.2006 r. – 31.03.2007 r.

  Wartość lub koszt: 99 640,00

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30501

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl