• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt „Marketing Usług Pośredniaka - MUP”

  (2006-07-01)

  Tytuł Projektu/Programu:

  Projekt „Marketing Usług Pośredniaka - MUP”

  Działania 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

  Cel Projektu/Programu:

  Profesjonalna promocja działalności i usług Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

  Formy wsparcia:

  • wydano biuletyn informacyjnego stanowiącego zbiór kompleksowych informacji o działalności urzędu, adresowanego do sektora biznesu, instytucji i organizacji samorządowych, NGO’s oraz organizacji zagranicznych;
  • zamieszczono w lokalnej prasie 10 publikacji dotyczących aktualnych działań urzędu;
  • wyprodukowano 3 filmy promocyjne Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie;
  • zorganizowano konferencję promującą urząd i jego ofertę z udziałem przedstawicieli samorządowych i instytucji rządowych, przedstawicieli OHP, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, pracodawców.

  Rezultaty projektu:

  • wzmocniono efektywność funkcjonowania urzędu
  • wypromowano działania podejmowane przez urząd
  • wzrost wiarygodności urzędu
  • pozytywna identyfikacja urzędu poprzez stworzenie graficznej tożsamości

  Okres realizacji: 01.07.2006 r. – 31.07.2007 r.

  Wartość lub koszt: 109 509,00

  Inne informacje

  Konferencja

  W ramach realizacji projektu „Marketing Usług Pośredniaka - MUP” w dniu 27 lutego 2007 r. w Trybunale Koronnym przy ul. Rynek 1 w Lublinie, odbyła się konferencja promująca usługi oraz prezentująca ofertę MUP w Lublinie.

  Podczas konferencji przedstawione zostały również założenia Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy m. Lublin na lata 2007-2013.

  W konferencji wzięli udział zaproszeni goście m.in. przedstawiciele władz samorządowych, biur karier uczelni wyższych, szkół średnich, organizacji współpracujących z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie, pracodawcy z Lublina itd.

  Zobacz galerię zdjęć...

  W imieniu Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie składam serdeczne podziękowania za przybycie wszystkim Uczestnikom Konferencji.
  Mam nadzieję, że Konferencja przyczyni się do nawiązania bliższej współpracy i zaowocuje wieloma wspólnymi przedsięwzięciami.
  Katarzyna Kępa
  Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy
  w Lublinie

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30445

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl