• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt „Akademia Doradcy Klienta”

  (2014-08-27)

                                     

  Projekt „Akademia Doradcy Klienta”

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
  Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
  Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
  Poddziałanie 6.1.2 Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

   

  Cel projektu: Podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie poprzez wzrost kompetencji 40 pracowników kluczowych w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi w wieku 15-30 lat oraz powyżej 50 roku życia z terenu miasta Lublin w okresie do 30.06.2015r.

  Cele szczegółowe:

  • Rozwój umiejętności 40 pracowników kluczowych MUP w Lublinie w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi w wieku 15-30 lat z terenu miasta Lublin zgodnie z długofalowymi kierunkami kształcenia określonymi przez Wojewódzki Urząd Pracy na podstawie analizy potrzeb oraz specyfiki problemów występujących na terenie regionu w okresie do 30.06.2015r.
  • Rozwój umiejętności 40 pracowników kluczowych MUP w Lublinie w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi powyżej 50 roku życia zgodnie z długofalowymi kierunkami kształcenia określonymi przez Wojewódzki Urząd Pracy na podstawie analizy potrzeb oraz specyfiki problemów występujących na terenie regionu w okresie do 30.06.2015r.

  Uczestnicy:
  40 pracowników kluczowych Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.

  Działania:

  • Szkolenia dla 40 pracowników kluczowych MUP w Lublinie

  Okres realizacji projektu: 1 września 2014 r. – 30 czerwca 2015 r.
  Źródła finansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Pracy

  Wartość projektu: 54 500,00 zł

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30534

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl