• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "Akademia Aktywności Zawodowej"

  (2014-05-14)

                                   

  Projekt „Akademia Aktywności Zawodowej”

   

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
  Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
  Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
  Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

   

  Cel projektu: Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób bezrobotnych (w tym osób niepełnosprawnych) w wieku 18-30 lat zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie oraz wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia 36 uczestników projektu.

  Cele szczegółowe:

  • zwiększenie poziomu aktywności zawodowej 60 osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat poprzez realizację poradnictwa zawodowego,
  • podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach przez 60 osób bezrobotnych,
  • wzrost doświadczenia zawodowego u 60 osób bezrobotnych poprzez udział w stażach,
  • podjęcie zatrudnienia u pracodawcy, u których uczestnicy projektu odbyli staże.

  Uczestnicy:
  60 osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie zamieszkałych na terenie miasta Lublin, w tym 3 osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

  Działania:

  • Poradnictwo zawodowe,
  • Szkolenia dla 60 uczestników projektu, z których minimum 20 osób weźmie udział w szkoleniach związanych z „zielonymi miejscami pracy” lub opieką nad osobami w wieku starszym i z potrzebami osób starszych,
  • 6-miesięczne staże
  • Pośrednictwo pracy.

  Okres realizacji projektu: 1 maj 2014 r. - 30 czerwiec 2015 r.
  Źródła finansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Pracy

  Wartość projektu: 849 300,00 zł

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30458

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl