• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Program specjalny „Wsparcie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia”

  (2013-05-14)

  Program specjalny „Wsparcie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia”

  Cel programu:

  zwiększenie zdolności do zatrudnienia i konkurencyjności na rynku pracy 40 osób bezrobotnych.

  Cele szczegółowe:

  • przełamanie barier kwalifikacyjnych wśród uczestników programu tj.:

  bariery braku doświadczenia zawodowego w zawodzie zgodnym z własnymi predyspozycjami i oczekiwaniami rynku pracy,

  bariery braku kwalifikacji zawodowych,

  brak wiedzy na temat lokalnego rynku pracy i umiejętności poszukiwania pracy.

  • przełamanie barier kluczowych wśród uczestników programu tj:

  bariery braku umiejętności współdziałania, pracy zespołowej,

  bariery braku inicjatywy i niskiej kreatywności;

  • przełamanie barier osobistych wśród uczestników programu tj.:

  bariery niskiej atrakcyjności w oczach potencjalnych pracodawców,

  bariery niskiej samooceny i bierności w sferze rynku pracy,

  bariery dotyczącej opieki nad osobami zależnymi

  bariery związanej z problemami finansowymi (m.in. problem z uczestnictwem w formach wsparcia z powodu niemożliwości bezzwrotnego przeznaczenia własnych środków finansowych na dojazdy, problem z wyglądem zewnętrznym).

  Uczestnicy:
  Program skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 lat bez kwalifikacji zawodowych i/lub doświadczenia zawodowego, do których zastosowane dotychczas usługi i instrumenty rynku pracy nie przyniosły efektu zatrudnieniowego.

  Formy wsparcia:

  I) CYKL DZIAŁAŃ DORADCZO – PSYCHOLOGICZNYCH

  • Indywidualne spotkania z Doradca Zawodowym

  II) CYKL WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH

  • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  • Trening kompetencji osobistych i społecznych
  • Warsztaty z kształtowania własnego wizerunku
  • Vouchery w zakresie przygotowania do skutecznego poszukiwania pracy

  III) AKTYWIZACJA I WEJŚCIE NA RYNEK PRACY

  • Szkolenia zawodowe
  • Staże
  • Prace interencyjne
  • Doposażenie lub Wyposażenie stanowiska Pracy

  Okres realizacji programu: 01 kwietnia 2013 r. – 31 grudnia 2014 r.

  Źródła finansowania programu: Fundusz Pracy

  Wartość programu: 853 350,00 zł

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30533

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl