• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Program specjalny „Aktywne plus”

  (2015-11-13)

  Program specjalny „Aktywne plus”

   

  Cel programu:

  zastosowanie kompleksowych działań aktywizacyjnych wobec 15 długotrwale bezrobotnych kobiet
  w wieku powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie przy jednoczesnym osiągnięciu min. 80% efektywności zatrudnieniowej.

  Uczestnicy:

  15 osób długotrwale bezrobotnych kobiet w wieku powyżej 50 roku życia, dla których ustalono II lub III profil pomocy. Pierwszeństwo w udziale w programie mają osoby bezrobotne w stosunku do których zastosowane wcześniej usługi i instrumenty rynku pracy nie przyniosły trwałego efektu.

  Formy wsparcia:

  • indywidualne i grupowe poradnictwa zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia indywidualne,
  • staże,
  • prace interwencyjne,
  • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

  Elementy specyficzne wspierające zatrudnienie uczestników programu:

  • stypendium za udział w grupowym poradnictwie zawodowym,
  • warsztaty z kształtowania własnego wizerunku realizowane w ramach grupowego poradnictwa zawodowego;
  • zwrot kosztów dojazdu na usługi i instrumenty rynku pracy (z wyłączeniem prac interwencyjnych oraz doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy).

  Okres realizacji:  01 listopada 2015r. do 30 listopada 2016r.

  Źródło finansowania: Fundusz Pracy

  Wartość programu: 159 445,00 zł

   

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30273

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl