• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Program specjalny „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

  (2015-11-13)

  Cel programu:

  zastosowanie kompleksowych działań aktywizacyjnych wobec 15 długotrwale bezrobotnych osób
  w wieku 30 - 50 lat zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie przy jednoczesnym osiągnięciu min. 80% efektywności zatrudnieniowej.

   

  Uczestnicy:

  15 osób długotrwale bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat, posiadających kwalifikacje nieadekwatne
  w stosunku do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców, dla których ustalono II lub III profil pomocy. Pierwszeństwo w udziale w programie mają osoby bezrobotne
  w stosunku do których zastosowane wcześniej usługi i instrumenty rynku pracy nie przyniosły trwałego efektu.

   

  Formy wsparcia:

  • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia indywidualne,
  • staże.

  Elementy specyficzne wspierające zatrudnienie uczestników programu:

  • stypendium za udział w grupowym poradnictwie zawodowym,
  • warsztaty z kształtowania własnego wizerunku realizowane w ramach grupowego poradnictwa zawodowego;
  • zwrot kosztów dojazdu na usługi i instrumenty rynku pracy.

  Okres realizacji:  01 listopada 2015r. do 30 listopada 2016r.

  Źródło finansowania: Fundusz Pracy

  Wartość programu: 179 145,00

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30453

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl