• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Program "Młodzież zdobywa kwalifikacje zawodowe"

  (2005-04-01)

  Tytuł Projektu/Programu:

  Program "Młodzież zdobywa kwalifikacje zawodowe"

  Opis Projektu/Programu:

  Projekt skierowany był do bezrobotnej młodzieży w wieku do 24 roku życia, bez zawodu oraz bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych (z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym) zarejestrowanej w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, chcącej nabyć nowe umiejętności adekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy.

  Uczestnicy:

  Projektem zostało objętych 25 osób


  Działania realizowane w ramch projektu:

  • poradnictwo zawodowe połączone z określeniem ścieżki rozwoju zawodowego
  • szkolenie z zakresu spawania
  • pośrednictwo pracy

  Okres realizacji: 04.2005 r. – 12.2005 r.

  Inne informacje

  Przy wdrażaniu projektu Miejski Urząd Pracy w Lublinie współpracował z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30504

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl