• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Program „Aktywna rodzina”

  (2005-04-01)

  Tytuł Projektu/Programu:

  Program „Aktywna rodzina”

  Opis Projektu/Programu:

  Projekt skierowany był do osób z rodzin dotkniętych zjawiskiem minimum podwójnego bezrobocia oraz posiadających podpisany kontrakt socjalny z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie, zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

  Uczestnicy:

  Projektem zostało objętych 30 osób.
  Rekrutacja została przeprowadzona we współpracy z MOPR w Lublinie.

  Działania realizowane w ramch projektu:

  • 6-miesięczne przygotowanie do wykonywania zawodu
  • 6-miesięczne prace interwencyjne
  • Klub Pracy oraz zajęcia aktywizujące
  • Indywidualny Plan Działania

  Okres realizacji: 04.2005 r. – 12.2005 r.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30275

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl