• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  „Praca dla Młodych - Dobry Start”

  (2007-08-01)

  Tytuł Projektu/Programu:

  „Praca dla Młodych - Dobry Start”

  Cel Projektu/Programu:

  zwiększenie aktywności zawodowej młodych ludzi na rynku pracy poprzez poszerzenie kwalifikacji zawodowych, uzyskanie pierwszego doświadczenia zawodowego.

  Cele szczegółowe:

  • określenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego uczestnika projektu
  • nabycie praktycznych umiejętności poruszania się po rynku pracy
  • zmotywowanie do aktywności i elastyczności w poszukiwaniu pracy
  • wypromowanie postaw przedsiębiorczości
  • uświadomienie konieczności planowania własnej ścieżki zawodowej
  • zdobycie doświadczenia zawodowego

  Uczestnicy:

  osoby bezrobotne do 25 roku życia oraz osoby do 27 roku życia będące w okresie do 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Łącznie projektem zostało objętych 50 osób.

  Działania realizowane w ramch projektu:

  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania
  • szkolenia zawodowe
  • staże

  Rezultaty udziału w projekcie:

  • rozpoznanie i rozwinięcie predyspozycji osobowych uczestników
  • podwyższenie osobistych i zawodowych aspiracji
  • zdefiniowanie celów zawodowych
  • nabycie umiejętności autoprezentacji, pisania dokumentów aplikacyjnych, poruszania się po rynku pracy itp.
  • podwyższenie dotychczasowych lub zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
  • dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców
  • uświadomienie konieczności planowania własnego rozwoju zawodowego
  • nabycie doświadczenia zawodowego

  Okres realizacji: 01.08.2007 r. – 31.12.2007 r.

  Wartość lub koszt: 116 130,00

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30271

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl