• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Targi Pracy - kwiecień 2011

  (2011-04-07)

  W dniu 07 kwietnia 2011 r. w godz. 9.30.-14.00 w Hali Sportowo-Widowiskowej Globus przy ulicy Kazimierza Wielkiego 10 w Lublinie, Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie, Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej w Lublinie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie zorganizował Targi Pracy 2011.

  Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Lublin oraz Komendant Wojewódzki OHP w Lublinie.

  W targach wzięło udział ponad 90 wystawców (pracodawców i instytucji rynku pracy) z terenu miasta i województw ościennych. Wystawcy dysponowali ponad 1000 miejsc pracy w różnych zawodach i specjalnościach, przede wszystkim z branż: handlowej, usługowej, budowlanej, finansowej.

  Podczas Targów zainteresowani pracodawcy mogli złożyć akces przystąpienia do inicjowanego przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie Klubu Pracodawców, którego celem jest inicjowanie powstawania nowych miejsc pracy poprzez promowanie przedsiębiorczości oraz zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób bezrobotnych, rozwój społeczności lokalnej poprzez realizację Strategii Miasta Lublin, integracja społeczna, wzrost świadomości dotyczącej roli ekonomii społecznej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, wymiana myśli i doświadczeń z obszaru rynku pracy, kreowanie „ dobrych praktyk” w szerszym środowisku społecznym w ramach realizowanych projektów. Więcej informacji na temat Targów Pracy 2011 jak i możliwości przystąpienia do Klubu Pracodawców można uzyskać na stronie internetowej: www.mup.lublin.pl.

  Imprezę odwiedziło ok. 7000 osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Targi Pracy 2011 są finansowane w ramach projektu „Wiedza – Innowacyjność – Jakość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Powiązana galeria zdjęć:

  Targi Pracy - kwiecień 2011

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 12946

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl