• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Targi Pracy - kwiecień 2010

  (2010-04-21)

  W dniu 21 kwietnia 2010r. w godz. 9.30.-14.30 w Hali Sportowo-Widowiskowej Globus przy ulicy Kazimierza Wielkiego 10 w Lublinie, Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie, Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej w Lublinie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie zorganizował Targi Pracy 2010.

  Impreza została zorganizowana pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie oraz Komendanta Wojewódzkiego OHP w Lublinie.

  W targach wzięło udział 77 wystawców (pracodawców i instytucji rynku pracy) z terenu miasta i województwa lubelskiego. Wystawcy dysponowali ponad 1000 miejscami pracy w różnych zawodach i specjalnościach, przede wszystkim z branż: handlowej, usługowej, budowlanej, finansowej. Imprezę odwiedziło ok. 5000 osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Targi Pracy były finansowane w ramach projektu Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Jednym z kluczowych punktów Targów Pracy 2010 była konferencja Lubelski rynek pracy w opinii pracodawców - aktualna sytuacja i potencjalne kierunki rozwoju na lata 2009-2013

  Podczas konferencji prezentacje wygłosili przedstawiciele:

  • Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - Raport z Badań Lokalnego Rynku Pracy Miasta Lublina - Tendencje i Prognozy,
  • Lubelskiej Izby Rzemieślniczej - Potrzeby lokalnego rynku Pracy a oferta szkolnictwa zawodowego w regionie,
  • Lubelskiego Zrzeszenia Studentów - Wnioski i rekomendacje działań praktycznych wynikające z raportu badań przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego przeprowadzone w ramach realizacji projektu Europejskie kadry- projekt badawczy.

  Powiązana galeria zdjęć:

  Targi Pracy - kwiecień 2010

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 13015

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl