• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Spotkanie partnerów rynku pracy

  (2010-11-19)

  W dniu 17.11.2010 r. w Trybunale Koronnym przy ul. Rynek 1 w Lublinie odbyło się robocze spotkanie partnerów rynku pracy na temat „Edukacja a rynek pracy”.

  Celem spotkania zorganizowanego przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Urzędem Miasta Lublin było promowanie konieczności dostosowania systemu kształcenia do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

  Na zaproszenie Pani Prezydent Elżbiety Kołodziej- Wnuk odpowiedzieli przedstawiciele:lubelskich wyższych uczelni, szkolnictwa ponad gimnazjalnego, organizacji pracodawców, instytucji rynku pracy.

  Uczestnicy spotkania zapoznali się z prezentacją „Raportu z badań lokalnego rynku pracy Miasta Lublina- tendencje i prognozy” - przedstawionego przez przedstawiciela Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.

  Podczas panelu dyskusyjnego zostały poruszone następujące zagadnienia:

  • możliwości wyposażania studentów w umiejętności praktyczne, społeczne,
  • organizacja praktyk zawodowych w systemie szkolnictwa,
  • umiejętności praktyczne kandydatów do pracy jako atut na rynku pracy,
  • zbyt duża ilość kierunków humanistycznych w stosunku do ścisłych,
  • udział wyższych uczelni w przygotowywaniu studentów do wejścia na rynek pracy,
  • badania rynku pracy i dostosowanie kierunków kształcenia do jego wymogów.

  Większość uczestników spotkania wskazało na konieczność organizacji cyklicznych spotkań poruszających kwestie styku edukacji i rynku pracy oraz zapraszanie na nie przedstawicieli różnych środowisk działających w tych obszarach.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 13040

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl