• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Konferencja inaugurująca projekt "POSTAW NA JUTRO-ZACZNIJ OD DZIŚ"

  (2009-12-07)

  Konferencja inaugurująca projekt "POSTAW NA JUTRO-ZACZNIJ OD DZIŚ" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

  W dniu 30 listopada 2009 r. odbyła się konferencja inaugurująca projekt „POSTAW NA JUTRO-ZACZNIJ OD DZIŚ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W konferencji uczestniczyli przedstawiciele jednostek penitencjarnych funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego (Lublin, Włodawa, Chełm, Hrubieszów, Zamość, Krasnystaw), urzędów pracy z terenu województwa lubelskiego (Lublin, Puławy, Chełm, Włodawa, Hrubieszów, Zamość), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, Wojewódzkiej Komendy OHP w Lublinie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Lublinie, Związku Prywatnych Pracodawców LEWIATAN, Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Lublinie oraz lokalnych pracodawców zatrudniających lub zainteresowanych problematyką reintegracji zawodowej byłych więźniów i więźniarek.

  Uroczystego otwarcia konferencji dokonała p. Elżbieta Kołodziej-Wnuk Z-ca Prezydenta Miasta Lublin.

  Celem konferencji było przedstawienie sytuacji społeczno-zawodowej na rynku pracy osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej.

  W roli prelegentów wystąpili:

  • ppłk Artur Nowosad – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim: „Oddziaływanie penitencjarne jako sposób zapobiegania przestępczości”,
  • p. Anna Dyś – Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Lublinie: „Reintegracja społeczno-zawodowa osób opuszczających zakłady karne z udziałem kuratorów sądowych”,
  • p. Zbigniew Sadowski współwłaściciel firmy Elektrostal Sp.j. „Doświadczenia pracodawcy w zakresie świadczenia pracy przez osoby karane”,
  • p. Marzena Słowińska-Kanar psycholog, doradca zawodowy II stopnia Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie omówiła sposoby aktywizacji zawodowej osób karanych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

  Po wystąpieniu prelegentów rozpoczął się panel dyskusyjny, w trakcie którego poszukiwano odpowiedzi na pytania: co więcej można zrobić na rzecz efektywnej współpracy międzyinstytucjonalnej w celu readaptacji społecznej i zawodowej osób karanych; czy istnieje potrzeba pełniejszej synchronizacji usług i wsparcia na płaszczyźnie osoba karana - instytucja - pracodawca?

  Na zakończenie spotkania uczestnicy konferencji jednoznacznie określili potrzebę podjęcia ścisłej współpracy szeroko rozumianego środowiska lokalnego na rzecz osób opuszczających zakłady karne lub inne jednostki penitencjarne.

  Powiązana galeria zdjęć:

  Konferencja inaugurująca projekt "POSTAW NA JUTRO-ZACZNIJ OD DZIŚ"

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 13041

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl