• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Dzień Kariery

  (2010-10-29)

  W dniu 26 października 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie zorganizował „Dzień Kariery”.

  Impreza odbyła się w siedzibie WSEI na ul. Mełgiewskiej 7/9 w Lublinie.

  Jednym z kluczowych punktów „Dnia Kariery” była konferencja „Lubelski rynek pracy w opinii pracodawców – aktualna sytuacja i potencjalne kierunki rozwoju na lata 2009-2013”.

  Podczas konferencji prezentacje wygłosili przedstawiciele:

  • Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie- „Raport z badań lokalnego rynku pracy Miasta Lublina – tendencje i prognozy”,
  • Lubelskiej Izby Rzemieślniczej- „Potrzeby lokalnego rynku pracy a oferta szkolnictwa zawodowego w regionie”,
  • Lubelskiego Zrzeszenia Studentów- „Wnioski i rekomendacje działań praktycznych wynikające z raportu badań przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego przeprowadzone w ramach realizacji projektu: „Europejskie kadry- projekt badawczy”,
  • Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Ramowa struktura kwalifikacji jako próba odpowiedzi na potrzeby rynku pracy.

  W dniach kariery wzięło udział 26 wystawców reprezentujących:

  • instytucje rynku pracy,
  • organizacje pozarządowe,
  • biura karier lubelskich wyższych uczelni firmy szkoleniowe,
  • szkoły językowe

  Imprezę odwiedziło około 300 osób zainteresowanych ofertą wystawienniczą.

  „Dni Kariery” miały na celu uświadomienie młodym ludziom jak ważne są kluczowe umiejętności w kreowaniu ścieżki zawodowej i znalezieniu rozwijającej pracy..

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 12948

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl