• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Tłumacz języka migowego

  Obsługa osób niesłyszących, niedosłyszących oraz głuchoniewidomych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie

  W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 z 2011 r., poz. 1243) Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą komunikować się z urzędem w sposób opisany poniżej.

  W kontakcie z Urzędem osoba uprawniona ma prawo do:

  • pośrednictwa tłumacza PJM – polskiego języka migowego
  • pośrednictwa tłumacza SJM- systemu językowo-migowego
  • dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)".

  W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić Urząd o tym fakcie co najmniej 3 dni przed dniem, kiedy planuje się załatwiać sprawę w urzędzie z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe:

  Wyżej wymieniona ustawa daje możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną.

  Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość języka migowego.

  Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

  Zgłoszenia potrzeby skorzystania z usług tłumacza należy dokonać na adres:

  • Miejski Urząd Pracy w Lublinie
  • ul. Niecała 14, 20-080 Lublin
  • tel + 48 81 466 52 00
  • e-mail


  Utworzono: 2012-11-17 08:34
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2250

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl