• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Skrócona tablica informacyjna

  Zakres spraw

  poziom

  pok. nr

  Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

  parter

  8

  Z-ca Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

  parter

  7

  Sekretariat

  parter

  6

  ................................................. ............... ...............

  Informacja

  parter

  1

  Współpraca z pracodawcami.
  Przyjmowanie ofert pracy.

  parter 2

  Oferowanie pracy i obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z podziałem literowym
  A - Dyś

  Kierownik CAZ II

  parter 3
  Oferowanie pracy i obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z podziałem literowym
  Dyt - Kie
  parter 4
  Oferowanie pracy i obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z podziałem literowym
  Kię - Mań
  parter 5
  Oferowanie pracy i obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z podziałem literowym
  Mao - Pom
  parter 11

  Oferowanie pracy i obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z podziałem literowym
  Pon - Szul

  parter 12
  Oferowanie pracy i obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z podziałem literowym
  Szuł-Ź
  parter 13

  Kierownik CAZ I.

  Przyjmowanie ofert pracy.

  parter

  10

  Kancelaria ogólna

  I piętro

  101

  Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. PFRON i Ekonomii Społecznej

  II piętro

  201

  Referat Świadczeń I piętro 103
  Referat Świadczeń I piętro 104

  Kierownik Referatu Świadczeń oraz

  Obsługa Referatu Świadczeń

  Wydawanie zaświadczeń

  I piętro

  105

  Kierownik Referatu Ewidencji

  Rejestracja osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy

  I piętro

  106,107,

  108

  Referat Logistyki

  Samodzielne stanowisko pracy ds. BHP

  Kierownik Referatu Administracji Systemu Komputerowego

  I piętro

  109

  Referat Administracji Systemu Komputerowego

  I piętro

  110

  Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Wydawanie zaświadczeń

  I piętro

  112

  Rzecznik prasowy/Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego

  Badania i analizy

  I piętro

  113

  Wieloosobowe stanowisko pracy ds. kontroli

  II piętro

  203

  Kierownik Referatu Szkoleń

  Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych

  II piętro

  207

  Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa Zawodowego i Informacji

  II piętro

  208

  Doradcy zawodowi

  II piętro

  202, 203, 208, 209

  Środki na działalność gospodarczą, refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy

  II piętro

  204, 205

  Prace interwencyjne, refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy

  II piętro

  206

  Staże

  II piętro

  210,211

  Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

  I piętro

  102

  Księgowość

  III piętro

  300, 309,102

  Główny ksiegowy

  III piętro 302

  Kierownik Działu Rynku Pracy

  III piętro

  302

  Referat Prawny

  III piętro

  303

  Kadry

  III piętro

  306

  Kierownik Działu Prawnego,

  Radcy prawni

  III piętro

  307

  Referat Projektów i Programów

  III piętro

  308

  Utworzono: 2015-05-25 12:14 | Redagował: Maria Busz 2018-04-26
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5570

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl