• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "Włącz się! Program aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej"

  (2017-11-02)

  Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBit Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie "Włącz się! Program aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej"

  Projekt skierowany jest do 80 osób z obszaru woj. lubelskiego osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społ. lub ubóstwem z powodu niepełnosprawności spełniających łącznie poniższe kryteria:

  - wiek 18-64

  - pozostające bez zatrudnienia

  - zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)

  - posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności

  Celem głównym projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy u 60 Uczestników (33K, 27M), osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, w wieku 18-64 lat, z terenu woj. łódzkiego.

   Formy wsparcia:

  - Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

  - Indywidualne wsparcie psychologiczne

  - Grupowe warsztaty kompetencji społecznych

  - Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

  - Szkolenia zawodowe:

   *Profesjonalny przedstawiciel handlowy

  *Sprzedawca/Kasjer (z elementami gospodarowania magazynem) z obsługą kas fiskalnych i programów do fakturowania

  *Spawacz MIG lub MAG

  *Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej

  - Półroczne Staże zawodowe!

  - Pośrednictwo pracy

  Czas realizacji projektu: 01.09.2017-30.04.2019 r.

  Kontakt:
  InBit Sp. z o.o.
  tel. 502 634 588,
  ul. Długa 5/2
  20-346 Lublin
  E-mail: lublin@inbit.pl
   

  Więcej informacji o projekcie: http://www.wlaczsie.inbit.pl/index.php

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 48394

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl