• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt „PERSPEKTYWA SUKCESU”

  (2016-08-03)

  Firma Instytut Rozwoju i Innowacji Euro - Konsult zaprasza do udziału w projekcie „PERSPEKTYWA SUKCESU” (woj. lubelskie)

   

  BEZPŁATNE SZKOLENIA NA PRAWO JAZDY KAT. C, C+E,D

  Dodatkowo: 

  • trzy- lub sześcio- miesięczne staże zawodowe (1750zł brutto/mies.),
  • indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne,
  • pośrednictwo pracy,
  • dodatki relokacyjne, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe, jednorazowe stypendium szkoleniowe (1281,16zł brutto), wyżywienie podczas szkoleń zawodowych.

   Zapraszamy:

  - osoby zwolnione w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu,

  - osoby przewidziane do zwolnienia*

  - osoby zagrożone zwolnieniem**

  z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego.

  Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy Panie oraz os. niepełnosprawne.

   Projekt jest realizowany w okresie 01.06.2016r. – 31.12.2017r

  Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel. 81 534 73 37

  Email: perspektywasukcesu@euro-konsult.pl

  Szczegółowe informacje o projekcie: http://www.euro-konsult.pl

   

  *osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.

  **osoba zatrudniona u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu, dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 41527

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl