• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "Nowe wyzwania - europejskie doświadczenia"

  (2017-05-04)

  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą  w Lublinie jako Lider Projektu „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia”, zaprasza do udziału  w projekcie.

  Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i kluczowych w zakresie jakości standardu tworzenia i wdrażania polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, rozwoju przedsiębiorczości, integracji społecznej i edukacji przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców i związków zawodowych, oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych lub komunalnych osób prawnych z wykorzystaniem mobilności ponadnarodowej z terenu Polski Wschodniej.

  Do udziału w projekcie zapraszamy  przedstawicieli  trzech rodzajów instytucji działających na terenie Polski Wschodniej tj. na terenie 5 województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego oraz warmińsko – mazurskiego: 

  a)      jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych lub komunalnych osób prawnych (pracownik)

  b)      organizacji pozarządowych (pracownik, współpracownik, Członek, Wolontariusz – formalnie związanych z instytucją)

  c)      organizacji pracodawców i związków zawodowych (pracownik, współpracownik, Członek, Wolontariusz – formalnie związanych z instytucją)

  Oferta projektu obejmuje bezpłatne 5- dniowe wyjazdy zagraniczne do instytucji o podobnych kompetencjach, z kraju partnerskiego. Wizyta może mieć charakter stażu/ Job shadowingu (towarzyszenie w pracy doświadczonemu pracownikowi).  Instytucja przyjmująca, zakres i szczegółowy program wizyty będzie dla każdej osoby indywidualnie ustalany przed wyjazdem. Celem wyjazdów jest poznanie nowych metod i technik pracy, wymiana doświadczeń z innymi osobami pracującymi  w podobnym obszarze w jednym z krajów UE.

  Projekt realizowany jest w partnerstwie krajowym i ponadnarodowym przez następujące instytucje:

  • Ø  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą  w Lublinie  - Lider Projektu
  • Pracodawcy Lubelszczyzny ”Lewiatan”- Partner Krajowy
  • Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych - Partner Krajowy
  • G.G.EUROSUCCESS CONSULTING LTD (Cypr) – Partner Zagraniczny
  • Fife Council Economy, Planning & Employability Services (Szkocja) – Partner Zagraniczny
  • Asociación Intercultural Europea - Go Europe (Hiszpania) – Partner Zagraniczny

  Nabór zgłoszeń - formularzy rekrutacyjnych do projektu prowadzony jest od dnia 13.03.2017r. do dnia 21.04.2017r. TERMIN NABORU ZOSTAŁ WYDŁUŻONY.

  Okres realizacji projektu: od 01.02.2017 r. do 30.06.2018 r.

  Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa  w Projekcie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz załącznikami do Regulaminu. W załączeniu wymagane dokumenty.

  Monika Jung

  Polska Fundacja Ośrodków
  Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
  "OIC Poland"


  ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
  tel: 81 - 710-46-41
  fax: 81 - 746-13-24

  monika.jung@oic.lublin.pl

  Szczegółowe informacje o projekcie: http://www.oic.lublin.pl

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 46301

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl