• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "NIE dla wykluczenia!"

  (2017-09-22)

  Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała serdecznie zaprasza do udziału w projekcie: NIE dla wykluczenia!

  Projekt skierowany jest do 30 osób, które łącznie spełniają następujące kryteriua kwalifikowalności i wpisują się w grupę:

  – Osób w wieku 18-64 lat oraz zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC obszar woj. lubelskiego;
  – Osób z niepełnosprawnością;
  – Osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

  Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji dla: kobiet, osób bezrobotnych dla których określono III profil pomocy, a także osób długotrwale bezrobotnych.

  Uczestnikom projektu oferujemy:
  • Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa oraz pośrednika pracy.
  • Warsztaty: społeczne, umiejętności miękkich, umiejętności zawodowych.
  • Szkolenia zawodowe oraz staże.

  W ramach projektu przewidziane są środki na refundację kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, jak również wypłatę stypendium szkoleniowego i stypendium stażowego.

  Więcej informacji:

  tel. 886 468 299

  mail: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu

  Szczegłówe informacje o projekcie: www.doradztwobiznesowe.eu

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 47066

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl