• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata"

  (2017-07-27)

  Firma J&C Group zaprasza do udziału w projekcie "Mali odkrywcy – żłobek rozbudzający ciekawość świata"

  Główny cel projektu:

  Celem głównym projektu jest poprawa szans na zatrudnienie kobiet posiadających dzieci do lat 3 poprzez upowszechnienie opieki nad dziećmi do lat 3 i aktywizację zawodową matek/opiekunek prawnych (poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże) w okresie do 30.06.2019 r.

  Grupa docelowa:

  Wsparcie w projekcie uzyska 50 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych zgodnie z Kodeksem pracy. Uczestnikami Projektu będą wyłącznie kobiety zamieszkujące teren województwa lubelskiego. Pośród UP będzie: 15 kobiet o niskich kwalifikacjach tj. maksymalnie z wykształceniem ponadgimnazjalnym, 10 kobiet długotrwale bezrobotnych, 5 kobiet niepełnosprawnych.

  Działania w projekcie:

  - dostosowanie placówki do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych oraz rekrutacja osób spełniających wymagania grupy docelowej,

  - realizacja zajęć edukacyjnych i dziennej opieki nad dziećmi w 4 grupach;

  - aktywizacja zawodowa rodziców/opiekunów prawnych, w tym:

  A) Indywidualne doradztwo zawodowe (4 godziny/UP),

  B) Szkolenie do wyboru w 5 grupach, po 10 osób każda (120 godzin):

  - Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych,

  - Sprzedawca mobilny (z kursem i egzaminem na prawo jazdy kat. B – dla 20 UP),

  - Pracownik biurowy,

  C) 3 – miesięczne, płatne staże zawodowe (dla 50 UP).

  Okres realizacji projektu : 1 lipca 2017 - 30.06.2019

   

  Kontakt

  Krzysztof Dumała

  Mail: kdumala@jcgroup.pl

  Tel: 698-952-318


  Szczegółowe informacje o projekcie: http://www.jcgroup.pl/

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 48578

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl