• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt „Lubelskie Kompetencje ICT”

  (2017-01-20)

  Projekt „Lubelskie Kompetencje ICT” realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o. o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3. - Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych.

   Celem projektu jest podwyższenie ogólnych kompetencji kluczowych w obszarze ICT u 140 dorosłych osób (w wieku 25 lat i więcej) o niskich kwalifikacjach z terenu województwa lubelskiego, poprzez wzrost umiejętności obsługi komputera/wykorzystania IT w zakresie informacji, komunikacji, tworzenia treści, bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów oraz nabycie kompetencji ICT formalnie potwierdzonych certyfikatem przez 98 osób na poziomie A do 30.XI.2017r.

   Grupę docelową projektu stanowi 140 osób spełniających łącznie następujące kryteria:

  -zgłaszają z własnej inicjatywy chęć nabycia, uzupełnienia i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT

  -zamieszkują na terenie województwa lubelskiego

  -są w wieku 25 lat i więcej

  -posiadają co najwyżej średnie wykształcenie.

  Szkolenia z zakresu ICT: szkolenia z ogólnych kompetencji kluczowych w obszarze ICT z obsługi komputera/wykorzystania IT w zakresie informacji, komunikacji, tworzenia treści, bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów zgodnie z ramami DIGICOMP na poziomie podstawowym A - średnio po 120 h na grupę.

  Termin realizacji projektu 01.01.2017r. - 30.11.2017r.

  Biuro Projektu:

  Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o. o.

  Aleje Racławickie 8/18 A, 20-037 Lublin

  Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

  tel.: 81 534 60 98, tel./fax: 81 533 78 29, tel. kom.: 501 462 050

  e-mail: lkict@csi.info.pl

  Szczegółowe informacje o projekcie: www.lubelskiekompetencje.pl

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 41686

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl