• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "LAJK - Lubelska Akademia Językowych Kompetencji”

  (2017-03-30)

  Projekt „LAJK - Lubelska Akademia Językowych Kompetencji” realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3. -  Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych.

  Celem projektu jest podwyższenie ogólnych kompetencji kluczowych w obszarze języków obcych u 444 dorosłych osób (w wieku 25 lat i więcej) o niskich kwalifikacjach z terenu województwa lubelskiego, poprzez wzrost umiejętności posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim oraz nabycie określonego poziomu biegłości językowej formalnie potwierdzonego międzynarodowym certyfikatem językowym na pełnym poziomie kompetencji A lub B do 31.V.2018r.

  Grupę docelową projektu stanowią 444 osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  • zgłaszają z własnej inicjatywy chęć nabycia, uzupełnienia i potwierdzenia umiejętności z zakresu języka angielskiego lub niemieckiego
  • zamieszkują na terenie województwa lubelskiego
  • są w wieku 25 lat i więcej
  • posiadają co najwyżej średnie wykształcenie
    

  Szkolenia z zakresu języka angielskiego:

  • poziom A2, czas trwania szkolenia - 120h
  • poziom B2, czas trwania szkolenia - 120h
  • poziom A, czas trwania szkolenia - 240h
  • poziom B, czas trwania szkolenia - 240h 

  Szkolenia z zakresu języka niemieckiego:

  • poziom A2, czas trwania szkolenia - 120h
  • poziom A, czas trwania szkolenia - 240h

  Termin realizacji projektu 01.06.2016r. - 31.05.2018r.

  Biuro Projektu: Centrum Szkoleń i Innowacji
  Aleje Racławickie 8, II piętro, lok. 18, 20-037 Lublin
  tel.: 81 534 60 98, tel./fax: 81 533 78 29, tel. kom.: 505 465 200
  e-mail: lajk@csi.info.pl


  Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

  Szczegółowe informacje o projekcie: http://www.csi.lublin.pl

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 45733

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl