• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "LAJK - Lubelska Akademia Językowych Kompetencji"

  (2016-07-04)

  Centrum Szkoleń i Innowacji zaprasza do udziału w projekcie LAJK - Lubelska Akademia Językowych Kompetencji

  Projekt „LAJK - Lubelska Akademia Językowych Kompetencji” realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych.

  Celem projektu jest podwyższenie ogólnych kompetencji kluczowych w obszarze języków obcych u 444 dorosłych osób (w wieku 25 lat i więcej) o niskich kwalifikacjach z terenu województwa lubelskiego, poprzez wzrost umiejętności posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim oraz nabycie określonego poziomu biegłości językowej formalnie potwierdzonego międzynarodowym certyfikatem językowym na pełnym poziomie kompetencji A lub B do 31.V.2018 r.

  Grupę docelową projektu stanowi 444 osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  • zgłaszają z własnej inicjatywy chęć nabycia, uzupełnienia i potwierdzenia umiejętności z zakresu języka angielskiego lub niemieckiego
  • zamieszkują na terenie województwa lubelskiego
  • są w wieku 25 lat i więcej
  • posiadają co najwyżej średnie wykształcenie

  Termin realizacji projektu 01.06.2016 r. - 31.05.2018 r.


   Biuro Projektu: Centrum Szkoleń i Innowacji

  Aleje Racławickie 8, 20-037 Lublin
  tel.: 81 534 60 98, tel./fax: 81 533 78 29, tel. kom.: 503 391 323
  e-mail: lajk@csi.info.pl


  Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

   

  Szczególowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.lajklubelskie.pl

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 45734

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl