• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "Kwalifikacje przyszłości"

  (2017-07-27)

  Firma J&C Group zaprasza do udziału w projekcie "Kwalifikacje przyszłości"

  Główny cel projektu:

  Nabycie kwalifikacji w zakresie – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami lub Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez min. 80 % ze 120 osób dorosłych, z terenu województwa lubelskiego, należących do grup docelowej, do 31.07.2018 r., poprzez uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

   Grupa docelowa:

  Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 120 osób dorosłych (min. 60 % kobiet), zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, z obszaru województwa lubelskiego (zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Projekt jest skierowany wyłącznie do:

  a) osób powyżej 50 – go roku życia i/lub

  b) osób nisko wykwalifikowanych, tj. posiadających kwalifikacje na poziomie co najwyżej ISCED 2

  Działania w projekcie:

  • Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami dla 60 Uczestników Projektu (4 grupy po15 UP). Sposób organizacji kursu: kształcenie w formie zaocznej. Czas trwania kształcenia: ok. 10 miesięcy/1 grupa, średnio 2 – 3 zjazdy w miesiącu po dwa dni (sobota i niedziela), średnio 8 godzin dydaktycznych/dzień. Liczba godzin kształcenia: 375 h/1 grupa.

  • Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami dla 60 Uczestników Projektu (4 grupy po 15 UP). Sposób organizacji kursu: kształcenie w formie zaocznej. Czas trwania kształcenia: ok. 10 miesięcy/1 grupa, średnio 2 – 3 zjazdy w miesiącu po dwa dni (sobota i niedziela), średnio 8 godzin dydaktycznych/dzień. Liczba godzin kształcenia: 450 h/1 grupa.

  • Zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zdobyte po danym kursie, organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

  Okres realizacji projektu : 1 maja 2017 - 31 sierpnia 2018

  Kontakt

  Krzysztof Dumała

  E-Mail: kdumala@jcgroup.pl

  Tel: 698-952-318

  Szczegółowe informacje o projekcie: http://www.jcgroup.pl/

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 48387

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl