• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "Horyzont Praca" oraz "Dobra zmiana - program aktywizacji zawodowej osób 30+ "

  (2017-09-14)

   

  Polska Giełda Pracy Sp. z o.o.zaprasza do wzięcia udziału w projektach „Horyzont Praca” oraz „Dobra zmiana – program aktywizacji zawodowej osób 30+”, które są skierowane do osób pozostających bez pracy oraz rolników i członków ich rodzin, zarejestrowanych w PUP/MUP jako osoby bezrobotne,  w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, należących do przynajmniej jednej z poniższych grup:

  - osób długotrwale bezrobotnych,

  - osób o niskich kwalifikacjach,

  - kobiet,

  - osób w wieku 50 lat i więcej,

  - osób z niepełnosprawnościami.

  W ramach projektów oferujemy:

  -  Indywidualne Poradnictwo Zawodowe,

  -  Pośrednictwo Pracy

  -  szkolenia wysokiej jakości

  • Technologie ICT w pracy rejestratorki/sekretarki medycznej,
  • Prawo jazdy kat. D oraz kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie przewozu osób z egzaminem państwowym,
  • Grafika komputerowa i tworzenie aplikacji internetowych,
  • Technologie ICT w branży turystycznej i ekologiczne funkcjonowanie przedsiębiorstw,
  • Obsługa koparko-ładowarki (klasa III, wszystkie typy),
  • Kurs operatora wózka widłowego z bezpieczną wymianą butli gazowych.

  -  4-miesięczne staże z wynagrodzeniem.

   

  Ponadto zapewniamy:

  - stypendium stażowe  1281,16 zł brutto/miesiąc

  - stypendium szkoleniowe  8,54 zł brutto/godz.

  - zwrot kosztów dojazdu

  - catering podczas szkoleń

  - materiały szkoleniowe

  - ubezpieczenie NNW

   

  Rekrutacja trwa od 01.09.2017 r.

  Ilość miejsc ograniczona!

   

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu na stronie internetowej http://gieldapracy24.pl/

  W razie dodatkowych pytań, e-mail: info@gieldapracy24.pl, nr tel.: 81 743 84 00, 509 435 402

  Projekt „Horyzont Praca” oraz „Dobra zmiana – program aktywizacji zawodowej osób 30+” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Projekty realizowane na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

   

  Polska Giełda Pracy Sp. z o.o.
  ul. Poznańska 29
  20-731 Lublin
  tel. 509 435 402
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 47069

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl