• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt „Droga do zatrudnienia”

  (2017-10-05)

   

  Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Droga do zatrudnienia” realizowanym jest w ramach Osi 10 – Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działania 10.2 – Programy typu outplacement Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

  Grupę docelową projektu stanowi 60 osób zamieszkujących woj. lubelskie (w rozumieniu KC), będących osobami zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, w tym:

  • 33 kobiety,
  • 24 osoby o niskich kwalifikacjach, które posiadają wykształcenie
   co najwyżej na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły
   zawodowej włącznie i/lub osoby powyżej 50 roku życia.

  Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 60 Uczestników i Uczestniczek Projektu zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

  Uczestnicy/Uczestniczki otrzymają wsparcie doradcy zawodowego w formie spotkań indywidualnych (6h), w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz spotkań grupowych (16h), wsparcie z zakresu indywidulanego doradztwa psychologicznego (6h), a także indywidulane pośrednictwo pracy (6h). Ponadto Uczestnicy/ Uczestniczki mogą wziąć udział w wybranym szkoleniu zawodowym (120h):

  • Monter instalacji OZE,
  • Grafika komputerowa,
  • Specjalista ds. finansowych i kadrowych,
  • Specjalista ds. księgowości.

  Po zakończeniu szkoleń zawodowych Uczestnicy/Uczestniczki mają możliwość odbycia 3 miesięcznych staży zawodowych.

  W ramach projektu zapewniamy:

  • zwrot kosztów dojazdu
  • stypendium szkoleniowe
  • stypendium stażowe
  • badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW podczas odbywania stażu
  • profesjonalną kadrę trenerską i doświadczonych doradców
   zawodowych, psychologów oraz pośredników pracy
  • atrakcyjne materiały szkoleniowe
  • dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych/kompetencji
  • catering w postaci ciepłych posiłków i przerw kawowych.

  Wartość projektu wynosi 862 366,00 PLN, a kwota dofinansowania to 819 247, 70 PLN.

  Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 31.05.2018 r.

  Biuro Projektu:

  Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
  Aleje Racławickie 8/18a, 20-037 Lublin
  tel.: 81 534 60 98, tel./fax: 81 533 78 29, tel. kom.: 505 446 318
  e-mail: ddz@csi.info.pl
  www.ddz.info.pl

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 45732

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl