• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "Czas na działanie"

  (2017-01-20)

  Fundacja Heros zaprasza do udziału w projekcie „Czas na działanie” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   Cel Projektu:

  Celem projektu jest wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez udział kompleksowym programie aktywizacji zawodowej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.03.2019 r.

  Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

  • pozostające bez zatrudnienia,
  • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego,
  • w wieku aktywności zawodowej(tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),
  • wykazujące odpowiedni poziom gotowości psychofizycznej do podjęcia działań zmierzających do aktywizacji zawodowej.

  W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

  • indywidualnego poradnictwa zawodowego;
  • poradnictwa psychologicznego;
  • poradnictwa prawnego;
  • pośrednictwa pracy;
  • szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  • staży zawodowych.

  Okres realizacji: 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2019 r.

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

  Biuro projektu w Lublinie - woj.lubelskie:

  • ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20-709 Lublin (boczna ul. T. Zana)
  • tel. 570 122 110
  • e-mail: herospraca@gmail.com

  Szczegółowe informacje o projekcie: fundacjaheros.org

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 48548

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl