• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "Bądź AKTYWNY - czas na DZIAŁANIE!"

  (2017-08-30)

   

  Firma Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED zaprasza do udziału w projekcue "Bądź AKTYWNY - czas na DZIAŁANIE"

  Projekt skierowany jest do 48 osób niepełnosprawnych (27 kobiet/21 mężczyzn) wykluczonych, w tym dotkniętych ubóstwem lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, w tym:

  - Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby niepełnosprawne

  - Osoby zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego (tj. zamieszkują, w rozumieniu KC, na terenie woj. lubelskiego)

  Formy wsparcia:

  - Diagnoza potrzeb uczestników projektu wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracyjnej/Indywidualnego Planu Działania (IPD)

  - Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne

  - Poradnictwo zawodowe

  - Szkolenie zawodowe

  - Szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych (komputerowe)

  - Pośrednictwo pracy

  - 3-miesięczny Staż zawodowy

  Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. - 30.06.2018 r.

  Kontakt:

  Biuro projektu:

  ul. Sławinkowska 120 a, 20-810 Lublin

  tel. kom. 669 370 700

  tel. 81 746 69 41

  e-mail: aktywnosc.dzialanie@gmail.com

   

  Szczegółowe informacje o projekcie: http://nzozprojektyunijne.viamedline.pl/projekty-unijne/badz-aktywny-czas-dzialanie/

   

   

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 47021

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl