• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Opracowania i analizy

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: 2017 [ 3 ]
  plik w formacie DOC Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2017r. 07-05-18 14:18 264.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 264.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF Barometr zawodów 2018 - miasto Lublin 16-02-18 12:49 198.41KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 198.41KB) pobierz
  plik w formacie DOC Sprawozdanie z działalności MUP w Lublinie - I półrocze 2017r. 18-09-17 14:40 14.4MB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 14.4MB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: 2016 [ 3 ]
  plik w formacie PDF Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji "Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy m. Lublin na lata 2014-2020" 12-05-17 09:00 474.19KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 474.19KB) pobierz
  plik w formacie PDF Analiza skuteczności i efektywnosci organizacji szkoleń zakończonych w 2016 r. 08-05-17 10:45 273.57KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 273.57KB) pobierz
  plik w formacie PDF Barometr zawodów 2017 - miasto Lublin.pdf 01-02-17 14:51 197.82KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 197.82KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: 2015 [ 3 ]
  plik w formacie PDF Barometr zawodów 2016_miasto Lublin.pdf 01-02-17 14:49 219.04KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 219.04KB) pobierz
  plik w formacie PDF Sprawozdanie za 2015 rok z realizacji "Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy m. Lublin na lata 2014-2020" 20-04-16 09:33 748KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 748KB) pobierz
  plik w formacie PDF Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2015 r. 12-04-16 12:09 190.89KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 190.89KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: 2014 [ 2 ]
  plik w formacie PDF Sprawozdanie za 2014 rok z realizacji "Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy m. Lublin na lata 2014-2020" 06-08-15 15:58 490.54KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 490.54KB) pobierz
  plik w formacie PDF Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2014 r. 17-04-15 10:49 462.54KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 462.54KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: 2013 [ 4 ]
  plik w formacie DOC Informacja z realizacji w 2013 roku zadań ujętych w "Programie działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublina w latach 2013-2015" 24-07-14 09:42 116KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 116KB) pobierz
  plik w formacie DOC Sprawozdanie za 2013 rok z realizacji "Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy m. Lublin na lata 2007-2013" 06-03-14 11:26 414.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 414.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Raport z badania ankietowego poziomu satysfakcji i zadowolenia klientów Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 09-12-13 13:26 4.61MB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 4.61MB) pobierz
  plik w formacie PDF Raport z badania dotyczącego oceny trwałości udzielonego wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 15-07-13 14:41 242.54KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 242.54KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: 2012 [ 5 ]
  plik w formacie PDF Informacja za 2012 rok o realizacji zadań "Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2008-2013" 16-10-13 12:36 123.39KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 123.39KB) pobierz
  plik w formacie PDF Sprawozdanie za 2012 rok z realizacji "Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy m. Lublin na lata 2007-2013" 13-03-13 09:03 262.98KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 262.98KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Lublin - Podsumowanie lat 2004-2011 17-01-13 09:56 394.57KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 394.57KB) pobierz
  plik w formacie PDF Raport z badania ewaluacyjnego projektu systemowego "Ambitni i Przedsiębiorczy" 21-12-12 14:16 1.84MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.84MB) pobierz
  plik w formacie PDF Raport z badania ewaluacyjnego projektu "Unia Przedsiębiorczych" 21-12-12 14:18 1.04MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.04MB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: 2011 [ 4 ]
  plik w formacie DOC Sprawozdanie za 2011 r. z realizacji "Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy m. Lublin na lata 2007-2013" 04-05-12 07:48 311KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 311KB) pobierz
  plik w formacie PDF Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2011r 17-04-13 10:08 187.85KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 187.85KB) pobierz
  plik w formacie PDF Informacja za 2011 rok o realizacji zadań "Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2008-2013" 07-02-12 10:36 108.65KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 108.65KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości - kierunki alokacji Funduszu Pracy - Informacja za okres II półrocze 2008 - I półrocze 2010 31-01-12 12:29 2.11MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 2.11MB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: 2005 [ 3 ]
  plik w formacie PDF Informacja o sytuacji na Rynku Pracy w Lublinie w 2005 roku 21-10-11 09:25 324.8KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 324.8KB) pobierz
  plik w formacie PDF Informacja o sytuacji na Rynku Pracy w Lublinie w I kwartale 2005 roku 21-10-11 09:23 232.7KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 232.7KB) pobierz
  plik w formacie PDF Sprawozdanie za 2005 r. z wykonania „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy m. Lublina na lata 2005-2006” 21-10-11 08:38 139.68KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 139.68KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: 2006 [ 3 ]
  plik w formacie PDF Raport z wykonania Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy m. Lublina na lata 2005-2006 21-10-11 09:27 194.57KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 194.57KB) pobierz
  plik w formacie PDF Informacja o sytuacji na Rynku Pracy w Lublinie w I półroczu 2006 roku 21-10-11 09:27 313.21KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 313.21KB) pobierz
  plik w formacie PDF Sprawozdanie za 2006 r. z wykonania „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy m. Lublina na lata 2005-2006” 21-10-11 08:39 149.38KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 149.38KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: 2007 [ 2 ]
  plik w formacie PDF Raport z badania ankietowego 21-10-11 09:28 532.42KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 532.42KB) pobierz
  plik w formacie PDF Sprawozdanie za 2007 r. z realizacji "Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy m. Lublina na lata 2007-2013" 21-10-11 08:40 138.81KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 138.81KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: 2008 [ 4 ]
  plik w formacie PDF Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości - kierunki alokacji Funduszu Pracy - Informacja za okres 2007 - I półrocze 2008 r. 21-10-11 09:43 418.12KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 418.12KB) pobierz
  plik w formacie PDF Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zakończonych w 2008 r. 21-10-11 09:43 29.83KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 29.83KB) pobierz
  plik w formacie PDF Sytuacja osób niepełnosprawnych na lubelskim rynku pracy w latach 2004-2007 21-10-11 09:29 281.47KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 281.47KB) pobierz
  plik w formacie PDF Sprawozdanie za 2008 r. z realizacji "Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy m. lublin na lata 2007-2013" 21-10-11 08:40 175.54KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 175.54KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: 2009 [ 6 ]
  plik w formacie PDF Informacja za 2009 rok o realizacji zadań "Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2008-2013" 21-10-11 09:47 106.29KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 106.29KB) pobierz
  plik w formacie PDF Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zakończonych w 2009 r. 21-10-11 09:46 29.64KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 29.64KB) pobierz
  plik w formacie PDF Sytuacja na lokalnym rynku pracy kobiet w wieku 45+ 21-10-11 09:45 729.45KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 729.45KB) pobierz
  plik w formacie PDF Sytuacja na rynku pracy osób w wieku powyżej 50 roku życia. 21-10-11 09:45 335.25KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 335.25KB) pobierz
  plik w formacie PDF Efekty wspierania rozwoju przedsiębiorczości - firmy powstałe w 2007 roku i ich dalsze losy 21-10-11 09:44 61.57KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 61.57KB) pobierz
  plik w formacie PDF Sprawozdanie za 2009 r. z realizacji "Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy m. lublin na lata 2007-2013" 10-11-11 11:05 454.42KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 454.42KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: 2010 [ 6 ]
  plik w formacie PDF Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zakończonych w 2010 r. 17-04-13 10:09 181.95KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 181.95KB) pobierz
  plik w formacie PDF Informacja za 2010 rok o realizacji zadań "Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2008-2013" 21-10-11 09:50 119.11KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 119.11KB) pobierz
  plik w formacie PDF Analiza osób do 30 roku życia 21-10-11 09:49 78.2KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 78.2KB) pobierz
  plik w formacie PDF Analiza osób bezrobotnych korzystających ze środków na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości 21-10-11 09:49 56.88KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 56.88KB) pobierz
  plik w formacie PDF Analiza osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy 21-10-11 09:49 84.33KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 84.33KB) pobierz
  plik w formacie PDF Sprawozdanie za 2010 r. z realizacji "Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy m. lublin na lata 2007-2013" 21-10-11 08:41 441.89KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 441.89KB) pobierz
  Utworzono: 2015-05-25 12:48
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2559

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl