• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Lubelskie Partnerstwo Publiczno- Społeczne

  Misją Partnerstwa jest promowanie rozwoju lokalnego Lublina, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób pozostających bez pracy, w tym: w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

   W dniu 20 maja 2011 r. w Kawiarni Santiago Cafe przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie Miejski Urząd Pracy w Lublinie we współpracy z Urzędem Miasta Lublin zainicjował powstanie Lubelskiego Partnerstwa Publiczno- Społecznego.
  Lubelskie Partnerstwo Publiczno- Społeczne opiera się na partnerskiej współpracy administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych oraz osób utożsamiających się z misją i celami Deklaracji Współpracy z terenu miasta Lublin i województwa lubelskiego (pełna treść deklaracji dostępna jest poniżej [Dokumenty]).

  Obecnie LPPS liczy 54 Partnerów, kolejni zainteresowani już składają akces przystąpienia do współpracy. Ma ona charakter otwarty i może do niej przystąpić każdy zainteresowany podmiot, który spełnia wymogi określone w przyjętym przez Partnerstwo Modelu współpracy międzysektorowej LPPS (do pobrania w tabeli poniżej).

  W celu przystąpienia do Parnterstwa należy wypełnić Deklarację przystąpienia do Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego i przesłać ją lub złożyć osobiście w MUP w Lublinie, które prowadzi Centrum koordynacyjne LPPS: ul. Niecała 14, 20-080 Lublin z dopiskiem: Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne.

  Działaniami Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego z ramienia MUP w Lublinie koordynuje Pani Monika Różycka-Górska- Z-ca Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego/Rzecznik prasowy MUP w Lublinie:

  e-mail: , tel. 81 466 52 66, fax 81 466 52 01

  e-mail LPPS:

   

  Podpisanie Deklaracji

  Podpisanie Deklaracji
  Podpisanie Deklaracji
  Podpisanie Deklaracji
  Podpisanie Deklaracji
  Podpisanie Deklaracji
  Podpisanie Deklaracji
  Podpisanie Deklaracji
  Podpisanie Deklaracji
  Podpisanie Deklaracji
  Podpisanie Deklaracji
  Podpisanie Deklaracji
  Podpisanie Deklaracji
  Podpisanie Deklaracji
  Podpisanie Deklaracji
  Podpisanie Deklaracji
  Podpisanie Deklaracji
  Podpisanie Deklaracji
  Podpisanie Deklaracji

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne [ 5 ]
  plik w formacie PDF Instrukcja obsługi platformy informatycznej LPPS 15-03-13 11:51 677.46KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 677.46KB) pobierz
  plik w formacie PDF Model współpracy międzysektorowej LPPS 23-08-13 12:11 13.85MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 13.85MB) pobierz
  plik w formacie PDF Deklaracja dalszego członkostwa w LPPS 15-03-13 11:46 105.05KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 105.05KB) pobierz
  plik w formacie PDF Deklaracja przystąpienia do Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego 15-03-13 11:41 105.11KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 105.11KB) pobierz
  plik w formacie PDF Deklaracja współpracy - Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne 29-08-12 08:46 3.81MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 3.81MB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Biuletyn LPPS [ 4 ]
  plik w formacie PDF Informator LPPS 1/2013 07-05-13 08:48 7.45MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 7.45MB) pobierz
  plik w formacie PDF Biuletyn nr 02/2012 07-05-13 08:49 2.04MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 2.04MB) pobierz
  plik w formacie PDF Biuletyn LPPS nr 01/2012 07-05-13 08:49 2.28MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 2.28MB) pobierz
  plik w formacie PDF Biuletyn LPPS nr 01/2011 17-11-11 12:49 2.92MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 2.92MB) pobierz
  Utworzono: 2015-05-25 13:21 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2018-05-17
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2590

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl