• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Zaproszenie do udziału w szkoleniu dla Partnerów LPPS

  (2012-01-09)

  Zapraszamy do udziału w szkoleniu p.t "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych",które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2012 r. w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie przy ul. Niecałej 14, sala 203 A, II piętro w godz. 8.30-15.00.

  Szkolenie jest bezpłatne i organizowane wyłącznie dla Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego, którzy podpisali Deklarację Współpracy. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu oddelegowanego pracownika należy przesłać droga e-mailową na adres: lpps@mup.lublin.pl lub faxem na nr 81 466 52 01 najpóźniej do dnia 16.01.2012 r. Ilość miejsc jest ograniczona. o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń wpływających do MUP w Lublinie.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 9559

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl