• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Wizyta studyjna w Toruniu

  (2012-10-31)

  W dniach 25-26.10.2012 r. w ramach projektu partnerskiego „ Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego” współfinansowanego ze środków EFS odbyła się wizyta studyjna do Torunia dla kadry zarządzającej i pracowników instytucji/organizacji członkowskich LPPS.

  Celem wizyty było zaprezentowanie dobrych praktyk współpracy międzysektorowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz zapoznanie uczestników wizyty z projektami prowadzonymi na terenie województwa i doświadczeniami współpracy partnerskiej sektorów publicznego i prywatnego.

  Prelekcję poprowadziła Prezes Stowarzyszenia - p. Małgorzata Kowalska, Członek Zespołu Eksperckiego w Programie Rozwoju Ekonomi Społecznej dla miasta Torunia oraz Członek - Ekspert w Zespole do Tworzenia Kujawsko-Pomorskiego Programu Na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej - programach tworzonych w zespołach międzysektorowych, ekspert mianowany przez Radę Akredytacyjną Education and Accreditation Program, kierownik projektów międzysektorowych oraz międzynarodowych. Uczestnicy wizyty zostali zapoznani z praktyką i doświadczeniami prowadzenia projektów przez organizację pozarządową we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwami. Podczas wizyty omówione zostały problemy występujące podczas współpracy międzysektorowej oraz przykłady projektów, których sukces był zagwarantowany aktywnym udziałem przedstawicieli biznesu, samorządu i branży NGO.

  Powiązana galeria zdjęć:

  Wizyta studyjna Toruń

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 9558

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl