• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "Skutecznie i profesjonalnie - przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych"

  (2017-07-26)

  Lubelska Fundacja Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie  "Skutecznie i profesjonalnie - przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych"

  Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu zamówień publicznych pracowników/nic przedsiębiorstw społecznych mających siedzibę na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego, pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach procedur zamówień publicznych.

  Projekt przeznaczony jest dla osób, które są pracownikami przedsiębiorstwa społecznego* zarejestrowanego i prowadzącego działalność na terenie jednego z województw: lubelskiego, podkarpackiego lub podlaskiego, i spełniają poniższe warunki:

  • zamieszkują, zgodnie z KC, na terenie jednego z województw wskazanych powyżej, oraz
  • są członkami kadry zarządzającej lub zajmują samodzielne stanowiska ds. zamówień publicznych, lub posiadają w zakresie czynności zadania związane z obsługą zamówień publicznych i składania ofert w odpowiedzi na ogłoszone postępowania.

  W ramach projektu Realizatorzy (LFR) oferują udział w szkoleniu “Prawo zamówień publicznych z perspektywy oferenta dla pracowników przedsiębiorstw społecznych” o programie dostosowanym do potrzeb uczestników oraz usługi doradcze i eksperckie związane z przygotowaniem pełnej dokumentacji niezbędnej do złożenia przez reprezentowane przez uczestników PS oferty w trwającym postępowaniu przetargowym, w tym również postępowaniu odwoławczym.

  Okres realizacji projektu: 01.06.2017r. – 31.05.2018r.

  Lubelska Fundacja Rozwoju

  ul. Rynek 7

  20-111 Lublin

  081 528 53 24

   

  Szczegółowe informacje o projekcie: http://www.lfr.lublin.pl/projekty/skutecznie-i-profesjonalnie-przedsiebiorstwa-spoleczne-w-zamowieniach-publicznych/

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 9072

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl