• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Aktualnie realizowane

  Znaleziono 2 wiadomości.

  (2017-01-10)

  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (III)”

  Realizowany przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”
  (2017-01-10)

  Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (III)”

  Realizowany przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa 9, Priorytet inwestycyjny 8i, Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 20460

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl