• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Wskazówki dla Pracodawcy

  achęcamy pracodawców zgłaszających oferty pracy do umożliwienia osobom poszukującym pracy zaprezentowanie się podczas bezpośredniej rozmowy kwalifikacyjnej.

  PRACODAWCO PAMIĘTAJ:

  1. Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.
  2. Miejski Urząd Pracy w Lublinie nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:
  • zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne oraz wyznanie lub orientację seksualną
  3.  Miejski Urząd Pracy w Lublinie może nie przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:
   
  • w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

   

  Prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby, z którą powinni kontaktować się kierowani na rozmowę kandydaci do pracy w Państwa Firmie.

  Przypominamy o konieczności poinformowania Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie w  przypadku, gdy oferta jest już nieaktualna.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

   

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Piotr Górka pośrednik pracy / doradca klienta

  81 466 52 44

  81 466 52 40

   praca@mup.lublin.pl
  Robert Lipiński pośrednik pracy / doradca klienta
  Tomasz Odorowski pośrednik pracy / doradca klienta
  Piotr Zgierski pośrednik pracy / doradca klienta
  Grzegorz Puła pośrednik pracy / doradca klienta

   

   


  Utworzono: 2015-05-26 10:16 | Redagował: Grzegorz Puła 2015-06-19
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1449

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl