• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Prawa pracodawców

  Prawa pracodawcy

  Pracodawca posiada między innymi prawo do:

  • zatrudniania pracowników
  • zwalniania pracowników
  • oraz ustalania warunków pracy i płacy.

  W procesie rekrutacyjnym może żądać od starającego się o pracę danych osobowych obejmujących:

  • imię (imiona) i nazwisko
  • imiona rodziców
  • datę urodzenia, numer PESEL
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  • wykształcenie
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • innych danych niezbędnych w momencie korzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
       
  Utworzono: 2012-08-02 08:38
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1268

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl