• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG

  Swobodny przepływ osób to fundamentalne prawo gwarantowane wszystkim obywatelom Unii Europejskiej, które oznacza możliwość swobodnego przemieszczania się, osiedlania, podejmowania nauki, podejmowania pracy lub prowadzenia działalności na własny rachunek w innym kraju Unii Europejskiej.

  Prawo do migracji pracowników gwarantuje swobodny przepływ pracowników, który obejmuje zakaz wszelkiej dyskryminacji wobec pracowników pochodzących z państw członkowskich w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia oraz innych warunków pracy.

  Polscy pracodawcy mogą zatem zatrudniać osoby z krajów Unii Europejskiej, zaś polscy pracownicy mogą podjąć pracę u pracodawców z krajów Unii Europejskiej.

  Aby ułatwić poruszanie się po/na europejskim rynku pracy została utworzona sieć EURES (EURopean Employment Services) - Europejskie Służby Zatrudnienia. EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy mająca na celu wzmacnianie mobilności pracowniczej, ułatwianie podejmowania pracy w dowolnym państwie Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz pomoc pracodawcom w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Korzystanie z usług EURES jest bezpłatne.

  Kluczową rolę w świadczeniu usług EURES we wszystkich krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego pełnią doradcy EURES.

  Sieć EURES oferuje następujące usługi dla pracodawców polskich:

  1. Ogłoszenie polskiej oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej: www.eures.europa.eu Wyszukiwarka ofert pracy  dostępna jest na Europejskim Portalu Mobilności  Zawodowej. Oferty pracy są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

  2. Dostęp do bezpłatnej bazy CV obywateli Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego szukających pracy za granicą
  Dostęp do bazy CV na europejskim portalu mobilności zawodowej odbywa się poprzez rejestrację w zakładce „Mój EURES” znajdującej się w części przeznaczonej dla pracodawców. Rejestracja na portalu umożliwia stworzenie profilu wyszukiwania i otrzymywanie zawiadomień drogą elektroniczną lub poprzez SMS o pojawieniu się kandydatów odpowiadających kryteriom wyszukiwania.

  Konto "Mój EURES" może założyć każda firma lub przedsiębiorstwo zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego, po zaakceptowaniu deklaracji prywatności i szczegółowych warunków korzystania z portalu.

  3. Uzyskanie bieżących informacji nt wydarzeń informacyjnych i rekrutacyjnych EURES.

  Udział w  międzynarodowych  targach pracy, które organizowane są przez sieć EURES , daje pracodawcom - również polskim - możliwość rekrutacji zagranicznych pracowników. 
  Aktualna lista targów znajduje się w zakładce "Międzynarodowe Targi Pracy / za granicą"  na polskiej stronie EURES: www.eures.praca.gov.pl lub w „Kalendarzu wydarzeń” na europejskim portalu mobilności zawodowej EURES: www.eures.europa.eu.

  4. Wsparcie w rekrutacji kandydatów do pracy z wybranego kraju EOG poprzez:  

  • zebranie CV kandydatów,
  • wstępną selekcję kandydatów,
  • pomoc w przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami za granicą,
  • możliwość reprezentowania pracodawcy na zagranicznych targach pracy.

  Na życzenie pracodawcy doradca EURES (z Polski lub kraju pochodzenia kandydatów do pracy) może zebrać podania o pracę i CV kandydatów zainteresowanych daną ofertą. Może także przeprowadzić wstępną selekcję kandydatów.

   W celu skorzystania z wymienionych usług należy zgłosić się do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego dla siedziby pracodawcy.

  Przed rozpoczęciem poszukiwania kandydatów do pracy z danego kraju/krajów warto:

  • zebrać informacje o rynku pracy wybranego  kraju. Informacje te są dostępne w dziale „Poznaj warunki życia i pracy” na polskiej stronie EURES: www.eures.praca.gov.pl
  • przygotować projekt oferty pracy
  • określić zasięg rozpowszechniania oferty pracy
  • ustalić sposób zbierania aplikacji od kandydatów z zagranicy - jakie dokumenty aplikacyjne powinni kandydaci przygotować, w jakim języku i do kogo przekazywane (pracodawca lub jego reprezentant, doradca EURES).
  Praktyka rekrutacyjna jest różna w krajach UE / EOG.

  Zapraszamy do skorzystania z usług EURES !

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

   

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Piotr Górka Pośrednik pracy 81 466 52 44 praca@mup.lublin.pl
  Marzenna Szybalska Pośrednik pracy 81 466 52 57 mup@mup.lublin.pl

   

  Utworzono: 2012-08-02 08:43 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-17
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1461

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl