• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Klub Pracodawców

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zainicjował w 2011 roku powstanie Klubu Pracodawców. Celem powołania Klubu jest budowanie sieci partnerstwa,
  współpracy i wsparcia na lokalnym rynku pracy pomiędzy urzędem a światem biznesu.

  Cele szczegółowe:

  • inicjowanie powstawania nowych miejsc pracy poprzez promowanie przedsiębiorczości oraz zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób bezrobotnych
  • rozwój społeczności lokalnej poprzez realizację strategii miasta Lublin
  • integracja społeczna
  • wzrost świadomości dotyczącej roli ekonomii społecznej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej
  • wymiana myśli i doświadczeń z obszaru rynku pracy
  • kreowanie „dobrych praktyk” w szerszym środowisku społecznym w ramach realizowanych projektów

  Zadania do realizacji:

  • podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów klientów i pracodawców na lokalnym rynku pracy
  • wspieranie zatrudnienia poprzez tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy
  • stworzenie skutecznej i sprawnej komunikacji pomiędzy partnerami klubu
  • przekazywanie informacji w zakresie usług urzędu, analiz rynku pracy, zmian w prawodawstwie
  • organizacja i udział w konferencjach, targach, seminariach i debatach
  • promocja działań członków klubu
  • kształtowanie polityki społecznej w mieście Lublin poprzez wykorzystanie wszechstronnych kompetencji partnerów

  Co można zyskać przystępując do Klubu:

  • popieranie interesów społecznych i ekonomicznych pracodawców i przedsiębiorców
  • upowszechnianie idei „biznesu z ludzką twarzą”
  • udział w wydarzeniach organizowanych przez MUP w Lublinie
  • pomoc w doborze kandydatów do pracy i w rozwoju zawodowym pracowników
  • promocja firmy przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie poprzez umieszczenie bezpłatnych linków na stronie internetowej www.mup.lublin.pl
  • popularyzacja wypracowanych pomysłów dotyczących rynku pracy i zatrudnienia
  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Renata Czeronko pośrednik pracy/doradca klienta 81 466 52 43/45 praca@mup.lublin.pl
  Mirosława Malesa Kierownik Referatu Promocji Usług 81 466 52 43/45 praca@mup.lublin.pl
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Klub Pracodawców [ 3 ]
  plik w formacie PDF Regulamin Klubu Pracodawców 21-10-11 13:33 284.08KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 284.08KB) pobierz
  plik w formacie PDF List intencyjny 21-10-11 13:32 233KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 233KB) pobierz
  plik w formacie DOC Kwestionariusz zgłoszeniowy 21-10-11 13:32 1.42MB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 1.42MB) pobierz
  Utworzono: 2015-05-27 10:07 | Redagował: Grzegorz Puła 2015-11-13
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1921

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl