• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG

  PODSTAWOWE INFORMACJE

  Obywatel Unii Europejskiej, który przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące ma obowiązek zarejestrować swój pobyt, natomiast członkowie jego rodziny, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej mają obowiązek uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

  Aby zarejestrować swój pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub uzyskać kartę pobytu należy złożyć wniosek w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu obywatela Unii Europejskiej.

  Zgodnie z zasadą swobody przepływu osób cudzoziemcy, obywatele Unii nie potrzebują uzyskiwać pozwolenia na pracę w Polsce - od 17 stycznia 2007 roku obywatele państw członkowskich UE oraz EOG posiadają swobodny dostęp do polskiego rynku pracy.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Grzegorz Puła pośrednik pracy / doradca klienta  81 466 52 43 praca@mup.lublin.pl
  Utworzono: 2012-08-02 09:20 | Redagował: Tomasz Odorowski 2015-06-24
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2888

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl