• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dokumenty do pobrania

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: PRACODAWCY [ 1 ]
  plik w formacie PDF klasyfikacja zawodów i specjalności 02-10-12 13:08 739KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 739KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: TARGI PRACY 2018 [ 1 ]
  plik w formacie DOC KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY.doc 22-02-18 10:57 434.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 434.5KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Program Specjalny [ 2 ]
  plik w formacie PDF Regulamin uczestnictwa w Programie Specjalnym 2013 r. 12-06-13 10:52 1.79MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.79MB) pobierz
  plik w formacie DOC Ankieta dla Pracodawców 23-01-12 14:30 440.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 440.5KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Formularz-szkolenia [ 1 ]
  plik w formacie DOC Formularz do badania potrzeb szkoleniowych 28-10-11 12:33 55.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 55.5KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Zgłoszenie oferty pracy [ 2 ]
  plik w formacie PDF ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY- 2017 01-02-17 13:31 224.73KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 224.73KB) pobierz
  plik w formacie DOC ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY- 2017 01-02-17 13:31 83.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 83.5KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Klub Pracodawców [ 3 ]
  plik w formacie PDF Regulamin Klubu Pracodawców 21-10-11 13:33 284.08KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 284.08KB) pobierz
  plik w formacie PDF List intencyjny 21-10-11 13:32 233KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 233KB) pobierz
  plik w formacie DOC Kwestionariusz zgłoszeniowy 21-10-11 13:32 1.42MB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 1.42MB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową [ 6 ]
  plik w formacie DOCX Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 29-12-17 11:09 62.67KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 62.67KB) pobierz
  plik w formacie DOCX Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego 29-12-17 11:09 66.74KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 66.74KB) pobierz
  plik w formacie DOCX Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej 29-12-17 11:09 45.39KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 45.39KB) pobierz
  plik w formacie DOCX Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 29-12-17 11:10 56.96KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 56.96KB) pobierz
  plik w formacie DOCX ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY - z wnioskiem o zatrudnienie cudzoziemca 2017 02-01-18 08:58 35.35KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 35.35KB) pobierz
  plik w formacie DOC Pełnomocnictwo 29-12-17 11:10 25.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 25.5KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Podstawy prawne zatrudnienia cudzoziemców [ 1 ]
  plik w formacie DOC Ujednolicony tekst ustawy o promocji zatrudnienia wersja z dnia 1.09.2017 - wersja z zaznaczonymi zmianami Automatycznie 29-12-17 10:16 2.2MB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 2.2MB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Zezwolenie na pracę sezonową [ 6 ]
  plik w formacie DOCX Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 29-12-17 10:42 67.13KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 67.13KB) pobierz
  plik w formacie DOCX Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego 29-12-17 10:42 72KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 72KB) pobierz
  plik w formacie DOCX Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej 29-12-17 11:09 45.39KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 45.39KB) pobierz
  plik w formacie DOCX Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 29-12-17 11:10 56.96KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 56.96KB) pobierz
  plik w formacie DOCX ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY - z wnioskiem o zatrudnienie cudzoziemca 2017 02-01-18 08:58 35.35KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 35.35KB) pobierz
  plik w formacie DOC Pełnomocnictwo 29-12-17 11:10 25.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 25.5KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi [ 6 ]
  plik w formacie DOC Powiadomienie o podjeciu pracy przez cudzoziemca.doc 18-04-18 15:21 37.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 37.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Powiadomienie o nie podjeciu pracy przez cudzoziemca.doc 18-04-18 15:20 41KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 41KB) pobierz
  plik w formacie DOC upoważnienie druk.doc 29-12-17 11:32 31.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej 28-12-17 16:18 106KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 106KB) pobierz
  plik w formacie DOC Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi od 01.01.2018 r. 28-12-17 16:18 104KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 104KB) pobierz
  plik w formacie DOC Oświadczenie o niekaralności pracodawcy dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88 z ust. 5 pkt 1-6 02-01-18 13:22 104.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 104.5KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Zezwolenie na pracę cudzoziemca [ 1 ]
  plik w formacie DOCX ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY - z wnioskiem o zatrudnienie cudzoziemca 2017 02-01-18 08:58 35.35KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 35.35KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej [ 2 ]
  plik w formacie PDF Zasady dokonywania zwrotu składek ZUS dla spółdzielni socjalnej 04-02-16 12:59 137.32KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 137.32KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o zawarcie umowy o refundację opłaconych skladek na ubezpieczenie społeczne za członków spółdzielni socjalnej 04-02-16 12:57 128.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 128.5KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku zycia [ 2 ]
  plik w formacie PDF Szczegółowe zasady refundacji przez MUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia 10-01-17 09:32 60.07KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 60.07KB) pobierz
  plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 10-01-17 11:47 184.48KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 184.48KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon stażowy [ 6 ]
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 2 Oświadczenie o pomocy de minimis 11-03-16 12:21 32.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 32.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF Instrukcja do formularza 09-01-15 12:41 148.89KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 148.89KB) pobierz
  plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 09-01-15 12:41 146.27KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 146.27KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o staż w ramach bonu stażowego 24-06-16 13:06 86KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 86KB) pobierz
  plik w formacie DOC Regulamin dotyczący bonu stażowego 11-03-16 12:19 84KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 84KB) pobierz
  plik w formacie DOCX Informacja dotycząca bonu stażowego 24-06-16 13:04 12.87KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 12.87KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego który ukończył 50 rok życia [ 3 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego który ukończył 50 rok życia 10-01-17 10:49 63KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 63KB) pobierz
  plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 10-01-17 11:47 184.48KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 184.48KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o pomocy de minimis 10-01-17 10:53 31.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31.5KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Świadczenie Aktywizacyjne [ 3 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o świadczenie aktywizacyjne 13-01-15 09:08 71.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 71.5KB) pobierz
  plik w formacie XLSX Załącznik Nr 2 XII 14 Formularz de minimis 18-12-14 13:40 76.61KB pobierz plik w formacie XLSX (rozmiar: 76.61KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o pomocy de minimis 18-12-14 14:32 31KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy [ 5 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 13-01-15 09:32 87.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 87.5KB) pobierz
  plik w formacie XLSX Załącznik Nr 3 XII 14 Formularz de minimis 18-12-14 12:51 76.61KB pobierz plik w formacie XLSX (rozmiar: 76.61KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o pomocy de minimis 18-12-14 14:24 31KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o sytuacji majątkowej - osoba prawna 18-12-14 14:23 26.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 26.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o sytuacji majątkowej - osoba fizyczna 18-12-14 14:23 32KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 32KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: KFS [ 3 ]
  plik w formacie DOCX Wniosek KFS 11-04-18 08:40 106.5KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 106.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF Regulamin KFS 11-01-18 13:15 298.35KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 298.35KB) pobierz
  plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 25-01-16 08:02 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia [ 1 ]
  plik w formacie PDF Informacja dotycząca refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia 25-06-14 11:23 30.96KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 30.96KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon na zasiedlenie [ 1 ]
  plik w formacie PDF Informacja dotycząca bonu na zasiedlenie 25-06-14 11:06 36.79KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 36.79KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Poradnictwo zawodowe [ 2 ]
  plik w formacie DOC Wniosek dotyczący pomocy w rozwoju zawodowym pracodawcy i jego pracowników 21-10-14 14:12 121KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 121KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o pomoc w doborze kandydatów do pracy 21-10-14 14:33 112.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 112.5KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Zatrudnienie wspierane [ 4 ]
  plik w formacie DOCX Wniosek o organizację zatrudnienia wspieranego 31-03-16 10:32 22.74KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 22.74KB) pobierz
  plik w formacie DOC Oświadczenie o pomocy de minimis 07-01-15 11:42 31KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31KB) pobierz
  plik w formacie XLSX Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 07-01-15 11:40 76.61KB pobierz plik w formacie XLSX (rozmiar: 76.61KB) pobierz
  plik w formacie DOC Zatrudnienie wspierane - informacja dla wnioskodawcy 07-01-15 11:38 33.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 33.5KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy [ 8 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 23-04-18 08:02 92.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 92.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 4 - Oświadczenie producenta rolnego 08-04-16 14:59 27.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 27.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o pomocy de minimis 08-04-16 15:01 33.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 33.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o sytuacji majątkowej wnioskodawcy - dla osób fizycznych 08-04-16 15:02 32KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 32KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o sytuacji majątkowej wnioskodawcy - dla osoby prawnej 08-04-16 15:02 27.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 27.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 10-01-17 11:47 184.48KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 184.48KB) pobierz
  plik w formacie PDF Zasady refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 18-07-17 14:52 127.84KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 127.84KB) pobierz
  plik w formacie PDF Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 02.02.2018r. w sprawie wprowadzenia w życie "Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy" 02-03-18 09:07 2.42MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 2.42MB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Staż [ 10 ]
  plik w formacie PDF Lista obecności bezrobotnego odbywającego staż w ramach RPO 17-10-17 13:15 532.47KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 532.47KB) pobierz
  plik w formacie PDF Lista obecności bezrobotnego odbywającego staż w ramach POWER 17-10-17 13:17 601.3KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 601.3KB) pobierz
  plik w formacie PDF Kryteria wyboru organizatora stażu 22-03-16 14:14 1.54MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.54MB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek o organizację stażu 19-03-18 12:15 322.97KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 322.97KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie STAŻU - środki PFRON 19-02-18 11:46 164.82KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 164.82KB) pobierz
  plik w formacie PDF Informacja dotycząca organizacji stażu dla osób bezrobotnych 02-06-17 14:58 157.17KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 157.17KB) pobierz
  plik w formacie PDF Sprawozdania z przebiegu stażu 21-10-11 13:01 28.78KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 28.78KB) pobierz
  plik w formacie PDF Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r.w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych 21-10-11 13:01 34.2KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 34.2KB) pobierz
  plik w formacie PDF Opinia 21-10-11 13:00 19.34KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 19.34KB) pobierz
  plik w formacie PDF Lista obecności bezrobotnego odbywającego staż 17-10-17 13:17 455.16KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 455.16KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Prace interwencyjne [ 4 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o organizację prac interwencyjnych 30-01-18 13:59 67.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 67.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 10-01-17 11:47 184.48KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 184.48KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o pomocy de minimis 08-04-16 15:06 31KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31KB) pobierz
  plik w formacie DOC Informacja dotycząca organizacji prac interwencyjnych 08-02-16 13:36 51.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 51.5KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 09:34
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 22437

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl