• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dokumenty do pobrania

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: PRACODAWCY [ 1 ]
  plik w formacie PDF klasyfikacja zawodów i specjalności 02-10-12 13:08 739KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 739KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: TARGI PRACY 2017 [ 2 ]
  plik w formacie PDF REGULAMIN KONKURSU.pdf 10-03-17 08:31 188.27KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 188.27KB) pobierz
  plik w formacie DOC KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY.doc 01-02-17 09:30 433.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 433.5KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Program Specjalny [ 2 ]
  plik w formacie PDF Regulamin uczestnictwa w Programie Specjalnym 2013 r. 12-06-13 10:52 1.79MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.79MB) pobierz
  plik w formacie DOC Ankieta dla Pracodawców 23-01-12 14:30 440.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 440.5KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Formularz-szkolenia [ 1 ]
  plik w formacie DOC Formularz do badania potrzeb szkoleniowych 28-10-11 12:33 55.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 55.5KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Zgłoszenie oferty pracy [ 2 ]
  plik w formacie PDF ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY- 2017 01-02-17 13:31 224.73KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 224.73KB) pobierz
  plik w formacie DOC ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY- 2017 01-02-17 13:31 83.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 83.5KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Klub Pracodawców [ 3 ]
  plik w formacie PDF Regulamin Klubu Pracodawców 21-10-11 13:33 284.08KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 284.08KB) pobierz
  plik w formacie PDF List intencyjny 21-10-11 13:32 233KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 233KB) pobierz
  plik w formacie DOC Kwestionariusz zgłoszeniowy 21-10-11 13:32 1.42MB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 1.42MB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Zezwolenie na pracę cudzoziemca [ 1 ]
  plik w formacie PDF Wniosek o wydanie informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy 01-02-17 14:13 235.16KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 235.16KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Oświadczenie o zamiarze [ 5 ]
  plik w formacie PDF Zarządzenie nr 42/2017 ws. zmiany zarządzenia 31/2015 z dn. 25.06.2015 r. ws wprowadzenia w życie Zasad postępowania w przypadku składania oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi..." 14-09-17 08:12 544.37KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 544.37KB) pobierz
  plik w formacie PDF Zarządzenie nr 31/2015 Dyrektora MUP w Lublinie z dnia 25.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Zasad postępowania w przypadku składania oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi…”.pdf 28-09-15 15:03 1.92MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.92MB) pobierz
  plik w formacie PDF Zawiadomienie o rezygnacji z zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi 22-02-17 09:08 434.05KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 434.05KB) pobierz
  plik w formacie PDF Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi...wraz z pouczeniem 02-01-17 14:02 461.02KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 461.02KB) pobierz
  plik w formacie DOC upoważnienie druk 11-04-17 10:34 25KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 25KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej [ 3 ]
  plik w formacie PDF Zasady dokonywania zwrotu składek ZUS dla spółdzielni socjalnej 04-02-16 12:59 137.32KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 137.32KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o zawarcie umowy o refundację opłaconych skladek na ubezpieczenie społeczne za członków spółdzielni socjalnej 04-02-16 12:57 128.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 128.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Oświadczenie o pomocy de minimis 08-04-16 15:00 33.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 33.5KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku zycia [ 4 ]
  plik w formacie PDF Szczegółowe zasady refundacji przez MUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia 10-01-17 09:32 60.07KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 60.07KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o refundację kosztów zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w wieku do 30 roku zycia. 31-03-16 09:55 65.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 65.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Oświadczenie o pomocy de minimis 08-04-16 15:00 33.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 33.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 10-01-17 11:47 184.48KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 184.48KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon stażowy [ 6 ]
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 2 Oświadczenie o pomocy de minimis 11-03-16 12:21 32.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 32.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF Instrukcja do formularza 09-01-15 12:41 148.89KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 148.89KB) pobierz
  plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 09-01-15 12:41 146.27KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 146.27KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o staż w ramach bonu stażowego 24-06-16 13:06 86KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 86KB) pobierz
  plik w formacie DOC Regulamin dotyczący bonu stażowego 11-03-16 12:19 84KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 84KB) pobierz
  plik w formacie DOCX Informacja dotycząca bonu stażowego 24-06-16 13:04 12.87KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 12.87KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego który ukończył 50 rok życia [ 3 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego który ukończył 50 rok życia 10-01-17 10:49 63KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 63KB) pobierz
  plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 10-01-17 11:47 184.48KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 184.48KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o pomocy de minimis 10-01-17 10:53 31.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31.5KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Świadczenie Aktywizacyjne [ 3 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o świadczenie aktywizacyjne 13-01-15 09:08 71.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 71.5KB) pobierz
  plik w formacie XLSX Załącznik Nr 2 XII 14 Formularz de minimis 18-12-14 13:40 76.61KB pobierz plik w formacie XLSX (rozmiar: 76.61KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o pomocy de minimis 18-12-14 14:32 31KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy [ 5 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 13-01-15 09:32 87.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 87.5KB) pobierz
  plik w formacie XLSX Załącznik Nr 3 XII 14 Formularz de minimis 18-12-14 12:51 76.61KB pobierz plik w formacie XLSX (rozmiar: 76.61KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o pomocy de minimis 18-12-14 14:24 31KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o sytuacji majątkowej - osoba prawna 18-12-14 14:23 26.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 26.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o sytuacji majątkowej - osoba fizyczna 18-12-14 14:23 32KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 32KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: KFS [ 3 ]
  plik w formacie DOCX Wniosek z rezerwy KFS 02-10-17 14:55 104.86KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 104.86KB) pobierz
  plik w formacie PDF Regulamin KFS 25-01-17 08:16 308.43KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 308.43KB) pobierz
  plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 25-01-16 08:02 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia [ 1 ]
  plik w formacie PDF Informacja dotycząca refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia 25-06-14 11:23 30.96KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 30.96KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon na zasiedlenie [ 1 ]
  plik w formacie PDF Informacja dotycząca bonu na zasiedlenie 25-06-14 11:06 36.79KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 36.79KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Poradnictwo zawodowe [ 2 ]
  plik w formacie DOC Wniosek dotyczący pomocy w rozwoju zawodowym pracodawcy i jego pracowników 21-10-14 14:12 121KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 121KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o pomoc w doborze kandydatów do pracy 21-10-14 14:33 112.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 112.5KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Zatrudnienie wspierane [ 4 ]
  plik w formacie DOCX Wniosek o organizację zatrudnienia wspieranego 31-03-16 10:32 22.74KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 22.74KB) pobierz
  plik w formacie DOC Oświadczenie o pomocy de minimis 07-01-15 11:42 31KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31KB) pobierz
  plik w formacie XLSX Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 07-01-15 11:40 76.61KB pobierz plik w formacie XLSX (rozmiar: 76.61KB) pobierz
  plik w formacie DOC Zatrudnienie wspierane - informacja dla wnioskodawcy 07-01-15 11:38 33.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 33.5KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy [ 8 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 07-08-17 15:13 91.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 91.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 4 - Oświadczenie producenta rolnego 08-04-16 14:59 27.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 27.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o pomocy de minimis 08-04-16 15:01 33.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 33.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o sytuacji majątkowej wnioskodawcy - dla osób fizycznych 08-04-16 15:02 32KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 32KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o sytuacji majątkowej wnioskodawcy - dla osoby prawnej 08-04-16 15:02 27.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 27.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 10-01-17 11:47 184.48KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 184.48KB) pobierz
  plik w formacie PDF Zasady refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 18-07-17 14:52 127.84KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 127.84KB) pobierz
  plik w formacie PDF Zarządzenie nr 37 / 2017 ws. wprowadzenie w życie "Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy" 21-09-17 08:07 3.65MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 3.65MB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Staż [ 10 ]
  plik w formacie PDF Lista obecności bezrobotnego odbywającego staż w ramach RPO 17-10-17 13:15 532.47KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 532.47KB) pobierz
  plik w formacie PDF Lista obecności bezrobotnego odbywającego staż w ramach POWER 17-10-17 13:17 601.3KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 601.3KB) pobierz
  plik w formacie PDF Kryteria wyboru organizatora stażu 22-03-16 14:14 1.54MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.54MB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek o organizację stażu 02-06-17 14:54 324.42KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 324.42KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie STAŻU - środki PFRON 13-04-16 09:58 164.82KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 164.82KB) pobierz
  plik w formacie PDF Informacja dotycząca organizacji stażu dla osób bezrobotnych 02-06-17 14:58 157.17KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 157.17KB) pobierz
  plik w formacie PDF Sprawozdania z przebiegu stażu 21-10-11 13:01 28.78KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 28.78KB) pobierz
  plik w formacie PDF Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r.w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych 21-10-11 13:01 34.2KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 34.2KB) pobierz
  plik w formacie PDF Opinia 21-10-11 13:00 19.34KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 19.34KB) pobierz
  plik w formacie PDF Lista obecności bezrobotnego odbywającego staż 17-10-17 13:17 455.16KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 455.16KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Prace interwencyjne [ 4 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o organizację prac interwencyjnych 31-03-16 09:56 67KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 67KB) pobierz
  plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 10-01-17 11:47 184.48KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 184.48KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o pomocy de minimis 08-04-16 15:06 31KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31KB) pobierz
  plik w formacie DOC Informacja dotycząca organizacji prac interwencyjnych 08-02-16 13:36 51.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 51.5KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 09:34
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 18514

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl