• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zastrzeżenia prawne

  Zasady użytkowania serwisu internetowego Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie:

  Właściciel witryny

  1. Właścicielem niniejszej witryny internetowej, znajdującej się pod adresem www.mup.lublin.pl jest Miejski Urząd Pracy w Lublinie z siedzibą Lublin, ul. Piłsudskiego 19.
  2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiadają ich autorzy, będący redaktorami serwisu.

  Warunki ogólne

  1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
  2. Inne dane wymagane przepisami ustaw i rozporządzeń publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.
  3. Dane zamieszczone w serwisie internetowym Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność właściciela strony lub ich autorów.
  4. Korzystanie z serwisu internetowego Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

  Warunki użytkowania serwisu

  1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
  2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
  3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.j. z późn. zm.).
  4. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, z zastrzeżeniem ust. 6.
  5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, elementów nawet niechronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, z zastrzeżeniem ust. 6.
  6. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
   - wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek
   - wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie poprzez podanie źródła w postaci "mup.lublin.pl - Miejski Urząd Pracy w Lublinie"
  7. Otrzymując dostęp do stron Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
  8. Szata graficzna stanowi własność IntraCOM.pl S.C., który udziela zgody na przedruk lub wykorzystanie wizerunku strony w postaci niezmienionej mającej swe odwołania w rzeczywistości.
  9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. Miejski Urząd Pracy w Lublinie nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
  10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

  Zakres odpowiedzialności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

  1. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
  2. Miejski Urząd Pracy w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
   - interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych
   - niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie
  3. Miejski Urząd Pracy w Lublinie nie daje gwarancji co do całkowitej zgodności z faktycznym stanem rzeczy, wszelkich informacji zamieszczanych na stronach internetowych Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie (publikatorem urzędowym jest Biuletyn Informacji Publicznej).
  4. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.

  Obowiązywanie zasad

  1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
  2. Miejski Urząd Pracy w Lublinie ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

  Serwis Urzędu wykonany jest przez:

  Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
  www.intracom.pl


  tel.: +48 32 351 82 50;
  fax: +48 32 351 82 50 w. 24

  Wspomagany przez autorski system zarządzania treścią InCMS

  Utworzono: 2012-07-24 09:58
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1628

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl