• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyka strony

  Dział: Strona główna

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Strona główna
  743732
  Kalendarium wydarzeń
  226898
  Chmura tagów
  4550
  Mapa witryny
  4545
  Redakcja strony
  2818
  Polityka prywatności
  2657
  Zastrzeżenia prawne
  1444
  Poleć znajomemu
  1383

  Dział: Oferty pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Oferty pracy na rynku lokalnym
  337031
  Oferty pracy
  79651
  Oferty dla młodzieży
  10708
  Oferty pracy w kraju - CBOP
  8228
  Oferty pracy w krajach UE/EOG - EURES
  5825

  Dział: Formy aktywizacji

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Formy aktywizacji
  43986
  Staże
  32724
  Szkolenia
  19289
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  18406
  Porady grupowe
  17049
  Bon stażowy
  12695
  Bon na zasiedlenie
  11408
  Bon szkoleniowy
  10182
  Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
  9527
  Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
  9230
  Bon zatrudnieniowy
  9035
  Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
  7911
  Targi pracy
  6742
  Giełdy pracy
  6601
  Prace interwencyjne
  5903
  Zatrudnienie wspierane
  5802
  Program specjalny
  5602
  Program Aktywizacja i Integracja
  5355
  Komunikaty
  4976
  Refundacja skladek (osoby do 30 roku życia)
  4815
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  4788
  Prace społecznie użyteczne
  4672
  Archiwum
  4645
  Roboty publiczne
  4168
  GRANT na utworzenie stanowiska pracy jako TELEPRACY
  4065
  Świadczenie aktywizacyjne zatrudnienia rodzica
  3847
  Świadczenie aktywizacyjne
  3833
  Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
  3664
  Grupowe informacje zawodowe
  3179
  Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej
  2853

  Dział: Usługi elektroniczne

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Rejestracja przez Internet
  35662
  Usługi elektroniczne
  31892
  Elektroniczna rezerwacja
  10321
  E-zapytanie
  4746
  Kreator CV
  4403
  Wyszukaj CV
  3029
  Dodaj CV
  2818
  ePUAP
  2372
  Newsletter
  2099
  Zapisz się w bazie firm
  1480
  E - zgłoszenie oferty pracy
  3

  Dział: Dla bezrobotnych

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
  70331
  Harmonogram wypłat
  31376
  Rejestracja bezrobotnych
  19567
  Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
  17871
  Dokumenty do pobrania
  15505
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  14230
  Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
  10538
  Zasiłek dla bezrobotnych
  8715
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  7814
  Punkt informacyjny
  6228
  Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
  5776
  Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
  4931
  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
  4681
  Przyznanie statusu bezrobotnego
  4324
  Staż
  4271
  Szkolenia
  4224
  Dodatek aktywizacyjny
  4097
  Rejestracja poszukujących pracy
  4076
  Staże
  3730
  Obowiązki bezrobotnych
  3610
  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
  3466
  Bony dla osób do 30 roku życia
  3105
  Przyznanie statusu poszukującego pracy
  2894
  Usługi i instrumenty dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
  2757
  Bon stażowy
  2621
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  2619
  Prawa bezrobotnych
  2511
  Studia podyplomowe
  2452
  Ubezpiecznie zdrowotne
  2425
  Bon na zasiedlenie
  2387
  Prace interwencyjne
  2347
  Ważne linki
  2328
  Szkolenia grupowe
  2203
  Pośrednictwo pracy
  2192
  Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
  2188
  Bon zatrudnieniowy
  2181
  Bon szkoleniowy
  2168
  Utrata statusu bezrobotnego
  2105
  Baza firm
  2091
  Dla bezrobotnych
  2087
  Wydawanie zaświadczeń
  2043
  Stypendium z tytułu dalszej nauki
  1951
  Zwrot kosztów zakwaterowania
  1864
  Świadczenia nienależne
  1863
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  1821
  Zwrot kosztów przejazdu
  1820
  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
  1772
  Szkolenie dla niepełnosprawnych
  1716
  Poradnictwo zawodowe
  1712
  Refundacja skladek na ubezpieczenie społeczne osób do 30 roku życia
  1685
  Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
  1684
  Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
  1629
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  1593
  Obowiązki poszukujących pracy
  1590
  Dla poszukujących pracy
  1484
  Poradnictwo zawodowe
  1477
  Prawa poszukujących pracy
  1475
  Utrata statusu poszukującego pracy
  1459
  Program Aktywizacja i Integracja
  1450
  Punkt informacyjny
  1340
  Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
  1339
  Wyposażenie stanowiska pracy
  1287
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  1273
  Program specjalny
  1270
  Dokumenty do pobrania
  1256
  Pośrednictwo pracy
  1248
  Egzaminy, licencje
  1232
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
  1224
  Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
  1199
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1129
  Zwrot dodatkowych kosztów
  1112
  Pożyczka szkoleniowa
  1056
  Informacja zawodowa
  1046
  Porady indywidualne
  1038
  Publikacje
  1033
  Porady grupowe
  937
  Rejestracja przez Internet
  2

  Dział: Dla pracodawców

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Punkt informacyjny
  57389
  Dokumenty do pobrania
  21062
  Formy wsparcia dla pracodawców
  18435
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  15951
  Staże
  10724
  Zgłoszenie oferty pracy
  7019
  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  6694
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
  6557
  ABC Pracodawców
  5122
  Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia
  4982
  Konkursy i wyróżnienia
  3317
  Prace interwencyjne
  3113
  Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
  3107
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
  2533
  Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
  2396
  Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego który ukończył 50 rok życia
  2375
  Zatrudnienie wspierane
  2360
  Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
  2307
  Finansowanie miejsc pracy dla niepełnosprawnych
  2247
  Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia)
  2228
  Prawa i obowiązki pracodawców oraz przedsiębiorców
  2163
  Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
  2141
  Formularz szkolenia
  2082
  Prace społecznie użyteczne
  2035
  Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
  1968
  Roboty publiczne
  1886
  Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
  1864
  Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
  1863
  Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
  1832
  Członkowie Klubu
  1828
  Klub Pracodawców
  1782
  Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trójstronne)
  1731
  Świadczenia aktywizacyjne
  1723
  Bon stażowy
  1715
  Ważne linki
  1668
  Program specjalny
  1476
  Wymagane dokumenty
  1459
  Obowiązki pracodawców
  1426
  Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
  1402
  Pośrednictwo pracy krajowe
  1399
  Aktualności Klubu
  1381
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1354
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  1329
  Wskazówki dla Pracodawcy
  1269
  Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej
  1261
  Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
  1229
  Zwrot dodatkowych kosztów
  1211
  Bon zatrudnieniowy
  1197
  Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy od 01 stycznia 2018 r.
  1181
  Zwolnienia monitorowane
  1147
  Zasady udzielania pomocy publicznej
  1111
  Prawa pracodawców
  1096
  Targi pracy
  1085
  Giełdy pracy
  983
  Publikacje
  933
  Laureaci konkursu
  625
  Zezwolenie na pracę sezonową
  412
  Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową
  178
  Podstawy prawne, broszury i materiały informacyjne dot. zatrudnienia cudzoziemców
  176

  Dział: Urząd Pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Kontakt
  61780
  Projekty innych instytucji i organizacji
  45739
  Zrealizowane
  27683
  Programy i projekty
  23128
  Aktualnie realizowane
  22997
  Partnerzy LPPS
  17736
  Galeria foto
  14913
  Wydarzenia i relacje
  11914
  Aktualności
  8665
  Mapa dojazdu
  7734
  Kierownictwo Urzędu Pracy
  7457
  Projekty partnerskie
  5715
  Statystyki i analizy
  5275
  Skrócona tablica informacyjna
  5020
  Dokumenty do pobrania
  4881
  Przydatne linki
  4108
  Statut prawny i struktura organizacyjna Miejskiego Urzędu Pracy
  3678
  Projekty wieloletnie
  3394
  Adresy e-mail
  3355
  Zielona Linia
  3238
  Zamówienia publiczne
  3148
  Konkursy
  3135
  Rzecznik prasowy
  3042
  Ocena pracy Urzędu
  3041
  ePUAP
  2743
  Miejska Rada Rynku Pracy
  2577
  Monitoring zawodów
  2281
  Opracowania i analizy
  2278
  Lubelskie Partnerstwo Publiczno- Społeczne
  2176
  Publikacje Urzędu
  2167
  Tłumacz języka migowego
  2069
  Wykresy statystyk - wersja graficzna
  2034
  2015
  2020
  Podstawy prawne
  1887
  Zestawienia 2001-2017
  1877
  Ocena strony internetowej
  1871
  Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01
  1820
  Historia
  1732
  Partnerstwa
  1625
  Sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych MPiPS-07
  1452
  2016
  1372
  Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
  1254
  MPiPS-01 2015
  1143
  2017
  1099
  - 2015 -
  1064
  - 2016 -
  1004
  Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej
  965
  - 2006 -
  962
  - 2008 -
  952
  - 2014 -
  951
  - 2009 -
  933
  MPiPS-01 2014
  927
  2013
  924
  - 2007 -
  918
  - 2012 -
  898
  - 2010 -
  896
  - 2004 -
  896
  - 2005 -
  894
  - 2002 -
  887
  2011
  886
  - 2003 -
  876
  - 2013 -
  875
  2012
  874
  2010
  868
  - 2001 -
  859
  - 2011 -
  855
  2014
  844
  MPiPS-01 2016
  835
  - 2017 -
  515
  MRPiPS-01 2017
  395
  Stopa bezrobocia
  17

  Dział: English

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Information
  4751
  Registration
  1033

  Dział: Pусский

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ИНФОРМАЦИЯ
  4823
  РЕГИСТРАЦИЯ
  934

  Dział: Intranet

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Aktualności i komunikaty
  2313
  Zarządzenia wewnętrzne
  1782
  Kontrola zarządcza
  166
  Organizacje
  101
  Przydatne linki
  89
  Promocja MUP
  81
  Polityka szkoleniowa
  77
  Organizacje
  1
  Utworzono: 2012-08-25 09:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4086

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl