• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyka strony

  Dział: Strona główna

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Strona główna
  676896
  Kalendarium wydarzeń
  221877
  Chmura tagów
  4157
  Mapa witryny
  4004
  Redakcja strony
  2435
  Polityka prywatności
  2402
  Zastrzeżenia prawne
  1304
  Poleć znajomemu
  1234

  Dział: Oferty pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Oferty pracy na rynku lokalnym
  307969
  Oferty pracy
  71456
  Oferty dla młodzieży
  10036
  Oferty pracy w kraju - CBOP
  7502
  Oferty pracy w krajach UE/EOG - EURES
  5261

  Dział: Formy aktywizacji

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Formy aktywizacji
  39636
  Staże
  30192
  Szkolenia
  17413
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  16762
  Porady grupowe
  15154
  Bon stażowy
  11519
  Bon na zasiedlenie
  10216
  Bon szkoleniowy
  9175
  Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
  8662
  Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
  8326
  Bon zatrudnieniowy
  8135
  Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
  7198
  Targi pracy
  6022
  Giełdy pracy
  5811
  Prace interwencyjne
  5360
  Zatrudnienie wspierane
  5171
  Program Aktywizacja i Integracja
  4806
  Komunikaty
  4450
  Refundacja skladek (osoby do 30 roku życia)
  4407
  Program specjalny
  4296
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  4278
  Prace społecznie użyteczne
  4254
  Archiwum
  4149
  Roboty publiczne
  3760
  GRANT na utworzenie stanowiska pracy jako TELEPRACY
  3574
  Świadczenie aktywizacyjne zatrudnienia rodzica
  3367
  Świadczenie aktywizacyjne
  3308
  Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
  3074
  Grupowe informacje zawodowe
  2843
  Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej
  2486

  Dział: Usługi elektroniczne

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Rejestracja przez Internet
  32486
  Usługi elektroniczne
  28945
  Elektroniczna rezerwacja
  9385
  E-zapytanie
  4256
  Kreator CV
  3982
  Wyszukaj CV
  2722
  Dodaj CV
  2522
  ePUAP
  2128
  Newsletter
  1870
  Zapisz się w bazie firm
  1310
  E - zgłoszenie oferty pracy
  3

  Dział: Dla bezrobotnych

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
  69362
  Harmonogram wypłat
  23090
  Rejestracja bezrobotnych
  17535
  Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
  16081
  Dokumenty do pobrania
  13879
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  13001
  Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
  9457
  Zasiłek dla bezrobotnych
  8183
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  7298
  Punkt informacyjny
  5646
  Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
  5167
  Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
  4439
  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
  4242
  Przyznanie statusu bezrobotnego
  3861
  Dodatek aktywizacyjny
  3801
  Szkolenia
  3797
  Staż
  3749
  Rejestracja poszukujących pracy
  3600
  Staże
  3359
  Obowiązki bezrobotnych
  3282
  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
  3138
  Bony dla osób do 30 roku życia
  2799
  Przyznanie statusu poszukującego pracy
  2586
  Usługi i instrumenty dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
  2516
  Bon stażowy
  2412
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  2340
  Prawa bezrobotnych
  2283
  Ubezpiecznie zdrowotne
  2245
  Studia podyplomowe
  2213
  Ważne linki
  2120
  Bon na zasiedlenie
  2119
  Prace interwencyjne
  2099
  Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
  2014
  Pośrednictwo pracy
  2009
  Szkolenia grupowe
  1994
  Bon zatrudnieniowy
  1977
  Bon szkoleniowy
  1952
  Dla bezrobotnych
  1934
  Baza firm
  1887
  Utrata statusu bezrobotnego
  1886
  Wydawanie zaświadczeń
  1870
  Stypendium z tytułu dalszej nauki
  1773
  Świadczenia nienależne
  1701
  Zwrot kosztów zakwaterowania
  1680
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  1660
  Zwrot kosztów przejazdu
  1611
  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
  1591
  Szkolenie dla niepełnosprawnych
  1568
  Refundacja skladek na ubezpieczenie społeczne osób do 30 roku życia
  1535
  Poradnictwo zawodowe
  1510
  Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
  1498
  Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
  1463
  Obowiązki poszukujących pracy
  1444
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  1436
  Dla poszukujących pracy
  1327
  Poradnictwo zawodowe
  1319
  Prawa poszukujących pracy
  1314
  Utrata statusu poszukującego pracy
  1288
  Program Aktywizacja i Integracja
  1268
  Punkt informacyjny
  1207
  Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
  1197
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  1150
  Wyposażenie stanowiska pracy
  1137
  Dokumenty do pobrania
  1124
  Pośrednictwo pracy
  1120
  Program specjalny
  1109
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
  1106
  Egzaminy, licencje
  1097
  Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
  1057
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  993
  Zwrot dodatkowych kosztów
  977
  Pożyczka szkoleniowa
  938
  Informacja zawodowa
  930
  Publikacje
  917
  Porady indywidualne
  907
  Porady grupowe
  821
  Rejestracja przez Internet
  2

  Dział: Dla pracodawców

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Punkt informacyjny
  50859
  Dokumenty do pobrania
  18628
  Formy wsparcia dla pracodawców
  16692
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  14306
  Staże
  9851
  Zgłoszenie oferty pracy
  6308
  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  6002
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
  4810
  ABC Pracodawców
  4505
  Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia
  4434
  Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
  3819
  Konkursy i wyróżnienia
  2927
  Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
  2810
  Prace interwencyjne
  2715
  Zatrudnienie wspierane
  2133
  Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego który ukończył 50 rok życia
  2132
  Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
  2060
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
  2052
  Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
  2011
  Finansowanie miejsc pracy dla niepełnosprawnych
  1999
  Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia)
  1969
  Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
  1928
  Prawa i obowiązki pracodawców oraz przedsiębiorców
  1892
  Formularz szkolenia
  1843
  Prace społecznie użyteczne
  1818
  Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
  1725
  Roboty publiczne
  1688
  Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
  1661
  Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
  1641
  Członkowie Klubu
  1590
  Klub Pracodawców
  1584
  Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
  1562
  Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trójstronne)
  1541
  Świadczenia aktywizacyjne
  1534
  Bon stażowy
  1522
  Ważne linki
  1470
  Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
  1261
  Wymagane dokumenty
  1250
  Program specjalny
  1246
  Obowiązki pracodawców
  1233
  Pośrednictwo pracy krajowe
  1227
  Aktualności Klubu
  1213
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1166
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  1165
  Wskazówki dla Pracodawcy
  1128
  Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej
  1069
  Zwrot dodatkowych kosztów
  1066
  Bon zatrudnieniowy
  1032
  Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
  1031
  Zwolnienia monitorowane
  1018
  Zasady udzielania pomocy publicznej
  970
  Prawa pracodawców
  970
  Targi pracy
  915
  Giełdy pracy
  823
  Publikacje
  819
  Laureaci konkursu
  513

  Dział: Urząd Pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Kontakt
  56367
  Projekty innych instytucji i organizacji
  41873
  Zrealizowane
  24923
  Programy i projekty
  20792
  Aktualnie realizowane
  20528
  Partnerzy LPPS
  16170
  Galeria foto
  13439
  Wydarzenia i relacje
  10771
  Aktualności
  7680
  Mapa dojazdu
  6863
  Kierownictwo Urzędu Pracy
  6760
  Projekty partnerskie
  5220
  Statystyki i analizy
  4745
  Skrócona tablica informacyjna
  4542
  Dokumenty do pobrania
  4301
  Przydatne linki
  3645
  Statut prawny i struktura organizacyjna Miejskiego Urzędu Pracy
  3288
  Projekty wieloletnie
  3051
  Adresy e-mail
  3004
  Zielona Linia
  2833
  Zamówienia publiczne
  2805
  Konkursy
  2798
  Rzecznik prasowy
  2767
  Ocena pracy Urzędu
  2752
  ePUAP
  2412
  Miejska Rada Rynku Pracy
  2322
  Monitoring zawodów
  2009
  Opracowania i analizy
  1974
  Lubelskie Partnerstwo Publiczno- Społeczne
  1915
  2015
  1908
  Publikacje Urzędu
  1874
  Tłumacz języka migowego
  1855
  Wykresy statystyk - wersja graficzna
  1771
  Zestawienia 2001-2017
  1693
  Ocena strony internetowej
  1685
  Podstawy prawne
  1634
  Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01
  1629
  Historia
  1523
  Partnerstwa
  1434
  Sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych MPiPS-07
  1280
  2016
  1248
  Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
  1103
  MPiPS-01 2015
  1032
  - 2015 -
  951
  - 2016 -
  865
  - 2008 -
  838
  - 2009 -
  832
  - 2006 -
  831
  Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej
  829
  MPiPS-01 2014
  820
  - 2014 -
  818
  2013
  809
  - 2007 -
  808
  2017
  795
  - 2004 -
  785
  2011
  784
  - 2002 -
  777
  - 2010 -
  774
  - 2005 -
  772
  2010
  771
  - 2012 -
  769
  - 2003 -
  767
  2012
  760
  - 2013 -
  757
  - 2001 -
  747
  2014
  747
  - 2011 -
  723
  MPiPS-01 2016
  710
  - 2017 -
  360
  MRPiPS-01 2017
  272
  Stopa bezrobocia
  17

  Dział: English

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Information
  4076
  Registration
  916

  Dział: Pусский

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ИНФОРМАЦИЯ
  4134
  РЕГИСТРАЦИЯ
  800

  Dział: Intranet

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Aktualności i komunikaty
  2036
  Zarządzenia wewnętrzne
  1543
  Kontrola zarządcza
  152
  Organizacje
  91
  Przydatne linki
  78
  Promocja MUP
  77
  Polityka szkoleniowa
  69
  Organizacje
  1
  Utworzono: 2012-08-25 09:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3647

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl