• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyka strony

  Dział: Strona główna

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Strona główna
  823780
  Kalendarium wydarzeń
  237113
  Mapa witryny
  5217
  Chmura tagów
  4971
  Redakcja strony
  3243
  Polityka prywatności
  2949
  Zastrzeżenia prawne
  1620
  Poleć znajomemu
  1600

  Dział: Oferty pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Oferty pracy na rynku lokalnym
  367956
  Oferty pracy
  88657
  Oferty dla młodzieży
  11527
  Oferty pracy w kraju - CBOP
  8965
  Oferty pracy w krajach UE/EOG - EURES
  6438

  Dział: Formy aktywizacji

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Formy aktywizacji
  47819
  Staże
  34676
  Szkolenia
  20667
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  19573
  Porady grupowe
  17992
  Bon stażowy
  13606
  Bon na zasiedlenie
  12270
  Bon szkoleniowy
  11051
  Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
  10173
  Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
  9971
  Bon zatrudnieniowy
  9786
  Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
  8548
  Targi pracy
  7755
  Giełdy pracy
  7481
  Program specjalny
  6896
  Prace interwencyjne
  6384
  Zatrudnienie wspierane
  6270
  Program Aktywizacja i Integracja
  5882
  Komunikaty
  5372
  Refundacja skladek (osoby do 30 roku życia)
  5245
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  5192
  Prace społecznie użyteczne
  5040
  Archiwum
  4975
  GRANT na utworzenie stanowiska pracy jako TELEPRACY
  4580
  Roboty publiczne
  4492
  Świadczenie aktywizacyjne
  4360
  Świadczenie aktywizacyjne zatrudnienia rodzica
  4274
  Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
  4183
  Grupowe informacje zawodowe
  3483
  Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej
  3194

  Dział: Usługi elektroniczne

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Rejestracja przez Internet
  38776
  Usługi elektroniczne
  34871
  Elektroniczna rezerwacja
  11279
  E-zapytanie
  5272
  Kreator CV
  4809
  Wyszukaj CV
  3353
  Dodaj CV
  3146
  ePUAP
  2684
  Newsletter
  2327
  Zapisz się w bazie firm
  1690
  E - zgłoszenie oferty pracy
  3

  Dział: Dla bezrobotnych

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
  71293
  Harmonogram wypłat
  39137
  Rejestracja bezrobotnych
  21381
  Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
  19701
  Dokumenty do pobrania
  17187
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  15417
  Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
  11460
  Zasiłek dla bezrobotnych
  9268
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  8354
  Punkt informacyjny
  6789
  Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
  6313
  Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
  5405
  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
  5064
  Staż
  4786
  Przyznanie statusu bezrobotnego
  4776
  Szkolenia
  4675
  Rejestracja poszukujących pracy
  4494
  Dodatek aktywizacyjny
  4461
  Staże
  4109
  Obowiązki bezrobotnych
  3955
  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
  3807
  Bony dla osób do 30 roku życia
  3393
  Przyznanie statusu poszukującego pracy
  3200
  Usługi i instrumenty dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
  3079
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  2940
  Bon stażowy
  2843
  Prawa bezrobotnych
  2781
  Ubezpiecznie zdrowotne
  2687
  Studia podyplomowe
  2678
  Bon na zasiedlenie
  2645
  Prace interwencyjne
  2605
  Ważne linki
  2568
  Szkolenia grupowe
  2432
  Pośrednictwo pracy
  2427
  Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
  2402
  Bon szkoleniowy
  2392
  Bon zatrudnieniowy
  2392
  Utrata statusu bezrobotnego
  2332
  Baza firm
  2309
  Dla bezrobotnych
  2292
  Wydawanie zaświadczeń
  2273
  Stypendium z tytułu dalszej nauki
  2156
  Zwrot kosztów zakwaterowania
  2101
  Świadczenia nienależne
  2066
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  2047
  Zwrot kosztów przejazdu
  2045
  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
  1994
  Poradnictwo zawodowe
  1960
  Szkolenie dla niepełnosprawnych
  1905
  Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
  1885
  Refundacja skladek na ubezpieczenie społeczne osób do 30 roku życia
  1864
  Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
  1822
  Obowiązki poszukujących pracy
  1792
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  1776
  Dla poszukujących pracy
  1682
  Prawa poszukujących pracy
  1673
  Program Aktywizacja i Integracja
  1666
  Poradnictwo zawodowe
  1657
  Utrata statusu poszukującego pracy
  1642
  Punkt informacyjny
  1528
  Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
  1520
  Program specjalny
  1483
  Wyposażenie stanowiska pracy
  1454
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  1430
  Dokumenty do pobrania
  1418
  Pośrednictwo pracy
  1413
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
  1395
  Egzaminy, licencje
  1389
  Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
  1384
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1305
  Zwrot dodatkowych kosztów
  1270
  Pożyczka szkoleniowa
  1212
  Informacja zawodowa
  1190
  Porady indywidualne
  1189
  Publikacje
  1188
  Porady grupowe
  1089
  Rejestracja przez Internet
  2

  Dział: Dla pracodawców

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Punkt informacyjny
  63565
  Dokumenty do pobrania
  23612
  Formy wsparcia dla pracodawców
  19996
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  17213
  Staże
  11631
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
  8087
  Zgłoszenie oferty pracy
  7778
  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  7387
  ABC Pracodawców
  5746
  Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia
  5425
  Konkursy i wyróżnienia
  3644
  Prace interwencyjne
  3492
  Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
  3461
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
  3005
  Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
  2788
  Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego który ukończył 50 rok życia
  2632
  Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
  2611
  Zatrudnienie wspierane
  2606
  Finansowanie miejsc pracy dla niepełnosprawnych
  2529
  Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia)
  2464
  Prawa i obowiązki pracodawców oraz przedsiębiorców
  2433
  Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy od 01 stycznia 2018 r.
  2423
  Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
  2380
  Formularz szkolenia
  2312
  Prace społecznie użyteczne
  2272
  Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
  2228
  Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
  2113
  Roboty publiczne
  2109
  Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
  2090
  Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
  2043
  Członkowie Klubu
  2039
  Klub Pracodawców
  1967
  Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trójstronne)
  1924
  Świadczenia aktywizacyjne
  1918
  Bon stażowy
  1905
  Ważne linki
  1877
  Program specjalny
  1705
  Wymagane dokumenty
  1673
  Obowiązki pracodawców
  1611
  Pośrednictwo pracy krajowe
  1578
  Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
  1578
  Aktualności Klubu
  1551
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1541
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  1518
  Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej
  1480
  Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
  1445
  Wskazówki dla Pracodawcy
  1442
  Zwrot dodatkowych kosztów
  1384
  Bon zatrudnieniowy
  1346
  Zwolnienia monitorowane
  1312
  Targi pracy
  1283
  Prawa pracodawców
  1266
  Zasady udzielania pomocy publicznej
  1259
  Giełdy pracy
  1179
  Publikacje
  1084
  Laureaci konkursu
  779
  Zezwolenie na pracę sezonową
  747
  Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową
  397
  Podstawy prawne, broszury i materiały informacyjne dot. zatrudnienia cudzoziemców
  373

  Dział: Urząd Pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Kontakt
  67176
  Projekty innych instytucji i organizacji
  48396
  Zrealizowane
  30326
  Programy i projekty
  25241
  Aktualnie realizowane
  25082
  Partnerzy LPPS
  19200
  Galeria foto
  15882
  Wydarzenia i relacje
  12981
  Aktualności
  9595
  Mapa dojazdu
  8595
  Kierownictwo Urzędu Pracy
  8254
  Projekty partnerskie
  6238
  Statystyki i analizy
  5885
  Skrócona tablica informacyjna
  5571
  Dokumenty do pobrania
  5500
  Przydatne linki
  4659
  Statut prawny i struktura organizacyjna Miejskiego Urzędu Pracy
  4113
  Adresy e-mail
  3757
  Projekty wieloletnie
  3742
  Zielona Linia
  3624
  Zamówienia publiczne
  3506
  Konkursy
  3495
  Rzecznik prasowy
  3323
  Ocena pracy Urzędu
  3287
  ePUAP
  3097
  Miejska Rada Rynku Pracy
  2878
  Lubelskie Partnerstwo Publiczno- Społeczne
  2578
  Monitoring zawodów
  2562
  Opracowania i analizy
  2559
  Publikacje Urzędu
  2486
  Tłumacz języka migowego
  2336
  Wykresy statystyk - wersja graficzna
  2306
  Podstawy prawne
  2176
  2015
  2146
  Zestawienia 2001-2018
  2117
  Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01
  2053
  Ocena strony internetowej
  2048
  Historia
  1967
  Partnerstwa
  1881
  Sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych MPiPS-07
  1633
  2016
  1511
  Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
  1455
  2017
  1369
  MPiPS-01 2015
  1272
  - 2015 -
  1202
  Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej
  1147
  - 2016 -
  1146
  - 2014 -
  1103
  - 2006 -
  1084
  - 2008 -
  1081
  MPiPS-01 2014
  1060
  - 2009 -
  1052
  2013
  1045
  - 2007 -
  1042
  - 2010 -
  1039
  - 2012 -
  1036
  - 2005 -
  1018
  - 2004 -
  1016
  2011
  1008
  - 2002 -
  1004
  - 2013 -
  1001
  2012
  998
  - 2003 -
  997
  MPiPS-01 2016
  992
  - 2001 -
  989
  2010
  986
  - 2011 -
  977
  2014
  965
  - 2017 -
  674
  MRPiPS-01 2017
  537
  - 2018 -
  212
  MRPiPS-01 2018
  150
  2018
  98
  Ochrona Danych Osobowych
  97
  Stopa bezrobocia
  17

  Dział: English

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Information
  5379
  Registration
  1161

  Dział: Pусский

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ИНФОРМАЦИЯ
  5421
  РЕГИСТРАЦИЯ
  1069

  Dział: Intranet

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Aktualności i komunikaty
  2477
  Zarządzenia wewnętrzne
  1944
  Kontrola zarządcza
  171
  Organizacje
  106
  Przydatne linki
  92
  Promocja MUP
  83
  Polityka szkoleniowa
  80
  Organizacje
  1
  Utworzono: 2012-08-25 09:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4521

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl