• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zajęcia aktywizacyjne

  ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE - umożliwiają osobom bezrobotnym i poszukującym pracy zdobycie informacji na interesujące ich tematy związane z poruszaniem się po rynku pracy.

  Tematyka zajęć wynika z aktualnych potrzeb i propozycji osób chętnych do udziału w zajęciach i może dotyczyć między innymi:

  • pisania dokumentów aplikacyjnych
  • autoprezentacji
  • opracowywania planów działania
  • komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  • zachowań kreatywnych i asertywnych
  • rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą
  • zakładania własnej firmy
  • wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy.

  Zajęcia prowadzone są w małych grupach liczących nie więcej niż 16 osób. Czas trwania zajęć zależy od zakresu omawianej tematyki.

  Udział w zajęciach Klubu Pracy pozwala uczestnikom zmienić swoją postawę wobec siebie i sytuacji w ktorej się znajdują, pomaga inaczej spojrzeć na przeszkody, które dotychczas wydawały się nie do pokonania oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania:

  • Co wiem o rynku pracy?
  • Dlaczego nie mogę znaleźć pracy?
  • Jak napisać list motywacyjny i CV?
  • Jak dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
  • Czy mógłbym zostać przedsiębiorcą?
  • Gdzie szukać informacji o wolnych miejscach pracy?

  W zasobach informacji znajdują się między innymi:

  • program szkolenia w Klubie Pracy
  • informacje o sposobach i metodach poszukiwania pracy oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
  • wzory dokumentów aplikacyjnych
  • informacje na temat świadczenia pracy na podstawie przepisów prawa pracy lub innej podstawie prawnej
  • informacje o metodach poszukiwania i możliwościach podejmowania pracy za granicą
  • informacje dotyczące podejmowania pracy przez osoby niepełnosprawne
  • przepisy prawne, procedury postępowania i wzory dokumentów przydatnych przy zakładaniu własnej firmy
  • wykazy instytucji i organizacji, które mogą wspierać indywidualne działania związanez poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej
  • wykazy i adresy stowarzyszeń
  • wykazy szkół i instytucji szkoleniowych, w szczególności zlokalizowanych na terenie powiatu brzeskiego
  • wykaz stron internetowych, na których znajdują się bazy danych przydatne w poszukiwaniu pracy i podejmowaniu samozatrudnienia
  • informacje o projektach i programach rynku pracy.
  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         

   

  Utworzono: 2012-08-02 08:45
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 996

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl