• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Szkolenia

  Studia podyplomowe ( forma archiwalna )

  Adresaci:
  bezrobotni
  Termin przyjmowania zgłoszeń:
  do wyczerpania limitu
  Data od:
  2017-01-02
  Data do:
  2017-12-31

  Osoby bezrobotne i inne uprawnione osoby mogą ubiegać się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych do wysokości 100% nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia, poprzez złożenie „Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych”.

  Przyznanie Wnioskodawcy dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dokonywane jest po uprzednim zawarciu na piśmie, pod rygorem nieważności, umowy o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych i spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w tej umowie.

  Finansowanie studiów podyplomowych odbywa się w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów podyplomowych.

  Wyklucza się możliwość:

  • finansowania zaległych opłat za odbyte semestry studiów podyplomowych,
  • refundacji poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów odbytych studiów podyplomowych.
  powrót do listy
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 20713

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl