• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Komunikat

  (2011-10-28)

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie zaprasza podmioty realizujące projekty współfinansowane ze środków UE w ramach EFS zainteresowane rozpowszechnieniem informacji n/t bezpłatnych szkoleń oraz innych form wsparcia związanych z aktywizacją zawodową i społeczną osób pozostających bez pracy dostępnych w ramach realizowanych projektów oraz pomocą urzędu w rekrutacji uczestników projektów o zgłaszanie drogą e-mail: szkolenia@mup.lublin.pl informacji na ten temat.

  Dodatkowo prosimy o przesłanie logo wraz z adresem Państwa strony internetowej, co pozwoli zamieścić link na stronie tut. Urzędu.

  Pozyskane w powyższy sposób dane pozwolą stworzyć na stronie internetowej MUP w Lublinie bazę bezpłatnych szkoleń i innych form wsparcia w zakresie rozwoju zawodowego dostępnych w ramach realizowanych projektów.

  Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

  • nazwę projektu
  • cel projektu
  • warunki uczestnictwa i termin rekrutacji
  • działania w ramach projektu w tym nazwy, zakres i terminy szkoleń
  • kontakt w tym pełną nazwę i adres instytucji, telefon, adres strony internetowej oraz e-mail

  Na organizację szkoleń (w różnych formach) dla uprawnionych osób zaplanowano w 2011 r. wydatki:

  • Funduszu Pracy w kwocie 167.980 zł.
  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6.500 zł.
  • Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 77.299 zł.
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5141

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl